Υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία JESSICA

0
23

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Υπεγράφη η σύμβαση χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για τη δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas).

Η πρωτοβουλία JESSICA στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης, προκειμένου να κινητοποιηθούν κεφάλαια για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων.

Μέσω της JESSICA θα χρηματοδοτηθούν δράσεις για την αστική ανάπλαση και την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων, δύο τομείς που απαιτούν σημαντικό ύψος χρηματικών πόρων και ιδιαίτερες προσπάθειες από πολλούς φορείς για αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις.

Ένα σημαντικό μέρος των απαιτούμενων χρηματικών πόρων για αστικές αναπλάσεις και για διαχείριση αποβλήτων, είναι προγραμματισμένα στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Η υπουργός ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη, αναφερόμενη στην πρωτοβουλία JESSICA, τη χαρακτήρισε σημαντικό εργαλείο για αύξηση των διαθέσιμων πόρων με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων, αλλά και με την πραγματοποίηση επιστρεπτέων επενδύσεων (ανακύκλωση των χρηματικών πόρων) για δράσεις αστικής ανάπτυξης.

«Η αξιοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA για έργα-δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, με καινοτόμες παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης και διαχείρισης αποβλήτων, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των πόρων του ΕΣΠΑ, συμβάλλει σημαντικά στην άμεση εισροή κοινοτικών πόρων στη χώρα και μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην αναγκαία συνεργασία τοπικών φορέων και ιδιωτών», πρόσθεσε η ίδια.

Από το ΕΠΠΕΡΑΑ θα δοθούν στην πρωτοβουλία JESSICA, 10 εκατ. ευρώ για βιοκλιματικές αστικές αναπλάσεις.

Η κ. Μπιρμπίλη επισήμανε ότι  «εκτός από αυτή τη συμμετοχή του ΕΠΠΕΡΑΑ στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA που δημιουργείται στη χώρα μας, έχουμε συζητήσει με τις Περιφέρειες και προωθούμε τις διαδικασίες χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ ώριμων έργων διαχείρισης αποβλήτων, ή  και έργων υδροδότησης των Περιφερειών, έτσι ώστε, σε συνδυασμό με τη χρήση της πρωτοβουλίας JESSICA από τα ΠΕΠ, αφ’ ενός να καλυφθούν σε ικανοποιητικό βαθμό πανελλαδικά οι πιεστικές ανάγκες διαχείρισης αποβλήτων, αφ’ ετέρου να επιτευχθούν οι χρηματοοικονομικοί στόχοι του ΕΣΠΑ».

Newslink

Σχόλια