Ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών μονάδων

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός», το οποίο προβλέπει την αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων, κάνοντας τες πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές», το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013.

Αφορά επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων εξοικονόμησης νερού, διαχείρισης αποβλήτων και ανάπτυξης συστημάτων περιβαλλοντικής.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε 18 μήνες και ο προϋπολογισμός του πρέπει να κυμαίνεται από τις 15.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Η δημόσια επιχορήγηση φθάνει το 40% του έργου για όλη την επικράτεια και 45% για τα μικρά νησιά, κάτω των 3.100 κατοίκων.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλα τα καταλύματα με δραστηριότητα που αντιστοιχεί στον ΚΑΔ/ΣΤΑΚΟΔ 55. Απαραίτητο θεωρείται η επιχείρηση να είναι ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΕΠΕ ή Α.Ε., ενώ θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα, διαθέτοντας όλες τις άδειες λειτουργίας.

Επίσης, προυπόθεση συμμετοχής είναι η επιχείριση να λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 και να μην έχει λάβει επιχορηγήσιες από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, που να υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αιτούσας επιχορήγησης.

Newslink

Σχόλια