Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αφορούν νομικά πρόσωπα και καλύπτουν τις οφειλές για στεγαστικά, καταναλωτικά, επαγγελματικά δάνεια, όπως και τα χρέη προς τρίτους, εξαιρουμένων των οφειλών από αδικοπραξία.

Στη ρύθμιση δεν υπάγονται οι έμποροι, οι οφειλές των οποίων εμπίπτουν στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα.

Το σχέδιο νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που προώθησε η αρμόδια υπουργός Λούκα Κατσέλη,  δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης μέρους των χρεών για διάστημα τετραετίας σε αυτούς που έχουν αποδείξει δεδομένη αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, αν ανταποκριθούν, απαλλάσσονται από την υπόλοιπη οφειλή.

Το καταβαλλόμενο ποσό θα καθορίζεται από δικαστήριο, βάσει των δυνατοτήτων του οφειλέτη και των βιοτικών αναγκών του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογενείας του.

Προβλέπεται επίσης η ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Επίσης, σύμφωνα με τη ρύθμιση με δικαστική απόφαση μπορεί να σταματήσει η εκποίηση περιουσίας του οφειλέτη, εφόσον αυτός έχει εντωμεταξύ υπαχθεί στη ρύθμιση.

Τέλος, στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων θα πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλει από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο τη δόση ενήμερης οφειλής. Δεν υποχρεούται όμως να εξοφλήσει τις τυχόν μέχρι τότε ληξιπρόθεσμες δόσεις.

Πηγή: i-live

Σχόλια