ΧΥΤΑ Φυλής: στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα

0
13

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Μία από τις τέσσερις χώρες που παραπέμπονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι και η Ελλάδα, για τη μη ενσωμάτωση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα».

Η εν λόγω απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ελήφθη μετά από έλεγχο στον ΧΥΤΑ Φυλής- Σκαλιστήρη της Αττικής το 2006.

Η Ελλάδα παραπέμπεται για εσφαλμένη εφαρμογή των οδηγιών 2006/12/ΕΚ και 1999/31/ΕΚ που αφορούν αντίστοιχα τα απόβλητα και την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση στο ΧΥΤΑ Φυλής, όπου επιβεβαίωσε τις ελλείψεις στη διαχείριση, από τις οποίες προκύπτουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η ανακοίνωση της απόφασης, έρχεται μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΕΚΑ για προτάσεις χώρων για την κατασκευή μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων.

Εκτός από την Ελλάδα, παραπέμπονται το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Γερμανία.

Newslink

Σχόλια