Αυτοψία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στο χώρο πυρκαγιάς στη Δράμα

0
10

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σε αυτοψία στο χώρο της πυρκαγιάς στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας προέβησαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Κατά την άφιξη του κλιμακίου του ΥΠΕΚΑ, η πυρκαγιά, που είχε εκδηλωθεί δύο μέρες πριν στην υπαίθρια αποθήκη χρησιμοποιημένων ελαστικών της «ΔΚ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ» ήταν σε εξέλιξη, αλλά είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος συνέλεξαν τα στοιχεία των φακέλων αδειοδοτήσεων, προκειμένου να διενεργηθεί διεξοδικός έλεγχος και να αποδοθούν οι ευθύνες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Νομαρχία Δράμας, παρουσία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης, της Νομαρχίας και των τοπικών Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Οι εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ επισήμαναν την ανάγκη διερεύνησης των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στο περιβάλλον και ειδικότερα στο έδαφος, τα νερά, την ατμόσφαιρα και την τροφική αλυσίδα, την πλήρη και συνεχή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και την ανάγκη της άμεσης και ασφαλούς απομάκρυνσης και διαχείρισης της παραχθείσας τέφρας.

Οι αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες είχαν ήδη λάβει –και με τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ- κάποια πρώτα μέτρα για την προστασία του κοινού και της ζωικής παραγωγής.

Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος» και το Πανεπιστήμιο.

Η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές ότι και σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμοστεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, με βάση το Π.Δ. 148/09.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπεύθυνος υποχρεούται να αναλάβει το κόστος, τόσο των μελετών, όσο και των έργων για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, καθώς και το κόστος της ασφαλούς διαχείρισης των υπολειμμάτων της καύσης.

Newslink

Σχόλια