Κοσμογονία στο Δημόσιο με καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μεγάλες αλλαγές στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα φέρνει το νομοσχέδιο που ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για διαβούλευση προβλέπει την κατάργηση 16 δημόσιων οργανισμών, τη συγχώνευση 13 φορέων, αλλά και το κλείσιμο τεσσάρων δημοσίων επιχειρήσεων.

Η διαβούλευση για το νομοσχέδιο θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα (28 Ιουνίου 2010) και ώρα 14.00.

—Καταργούνται

Μεταξύ άλλων, καταργούνται τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα και οργανισμοί:

Το Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου, το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.), το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, η Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.), η Ιόνιος Ακαδημία, η Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία, η Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ), το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας (Ε.Κ.Ε.Υ.), το Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.), το Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος (Κ.Κ.Ν.Α.), το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.), το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑμεΑ), τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας, το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.), η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής “Λεύκιππος” Α.Ε., η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.), το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου ΑΕ (ΙΧ.ΘΥ.Κ.Α.), το Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. και η Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε, (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.).

Σημειώνεται πως το προσωπικό των υπό κατάργηση οργανισμών θα απορροφηθεί σε εναπομείναντες φορείς του Δημοσίου. Εξαίρεση η ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ, με τα 200 άτομα προσωπικού που προσλήφθηκαν προεκλογικά να απολύονται.

—Συγχωνεύονται

Συγχωνεύεται το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και καταργείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού.

Η διοίκηση του Οργανισμού θα ασκείται στο εξής από το Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, εφόσον βεβαίως δεν προκύψουν αλλαγές από τη διαβούλευση.

Επίσης συγχωνεύονται τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα: Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.), συγχωνεύεται με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) απορροφάται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: i-live

Σχόλια