ΕΠΤΑ ΕΠΕ: σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για τον ΟΤΑ Βαθέως-Πυθαγορείου

0
66

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 2527 (ΦΕΚ Β’ 83/23-1-2009), οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) οφείλουν να εκπονήσουν επιχειρησιακό σχέδιο 4ετούς διάρκειας, προκειμένου να προγραμματίσουν τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία των Φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΤΑ ΕΠΕ ολοκλήρωσε πρόσφατα την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) για λογαριασμό του Συνδέσμου ΟΤΑ Βαθέως – Πυθαγορείου.

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και η συγκριτική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων) Βορείου Αιγαίου ορίζει τον προγραμματισμό των επενδύσεων για την επόμενη τετραετία.

Ο Φορέας μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει στην υλοποίηση έργων και επενδύσεων σημαντικών για την περιοχή καλύπτοντας μεγάλο μέρος των προβλέψεων του ΠΕΣΔΑ.

Για την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, εκπονείται αναλυτικός τεχνικός και οικονομικός προγραμματισμός ο οποίος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών αλλά και των υπόλοιπων ρευμάτων, τη χωροθέτηση ΧΥΤ Αδρανών αλλά και τη δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης μικρής δυναμικότητας.

Στην οικονομική ανάλυση των προτεινόμενων δράσεων αλλά και την ανάλυση σεναρίων τιμολογιακής πολιτικής προκύπτει η ανάγκη για την εξεύρεση οικονομικών πόρων τόσο από τους Δήμους της περιοχής, τους κατοίκους μέσα από τα δημοτικά τέλη, όσο και τον κρατικό μηχανισμό μέσα από τις χρηματοδοτήσεις.

Για το λόγο αυτό, ο παρόν σχεδιασμός περιλαμβάνει τόσο οικονομικά σενάρια για την εξεύρεση πόρων όσο και εναλλακτικές προτάσεις για την χρηματοδότηση των προγραμματισμένων δράσεων.

Η ΕΠΤΑ ιδρύθηκε το 1995 και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες συμβούλων, στον τομέα της προστασίας του Περιβάλλοντος.

Η τεχνογνωσία που διαθέτει και το υψηλό επίπεδο συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών και λύσεων υψηλής ποιότητας σε τομείς όπως:

-Περιβαλλοντική Πολιτική

-Ενέργεια και Προστασία του Κλίματος

-Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Υδάτινων Πόρων και Υγρών Αποβλήτων

-Αειφόρος Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

-Φυσικό Περιβάλλον

-Περιβαλλοντική Διαχείριση στη Βιομηχανία

Newslink

Σχόλια