Μνημόνιο κατανόησης για τον αγωγό φυσικού αερίου ITGI

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Υπογράφηκε στην Άγκυρα Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΠΑ, Edison και Botas, το οποίο ενισχύει τη σημασία του διασυνδετικού αγωγού Τουρκίας – Ελλάδας – Ιταλίας (ITGI) στην υλοποίηση της στρατηγικής του Νοτίου Διαδρόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εν λόγω στρατηγική αποσκοπεί στη διαφοροποίηση των πηγών εισαγωγής φυσικού αερίου, συνδέοντας τις ευρωπαϊκές αγορές με τα κοιτάσματα της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής.

Όπως υπογραμμίστηκε σε κοινή δήλωση των τριών Υπουργείων, κατά την υπογραφή του Μνημονίου, «τα μέρη επιβεβαιώνουν τη δέσμευση τους να υλοποιήσουν το σχέδιο ITGI και θεωρούν ότι το σημερινό MOU μεταξύ των τριών εταιρειών αποτελεί το έναυσμα για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής τους συνεργασίας, με βάση τις αρχές του εθνικού και διεθνούς δικαίου».

Συγκεκριμένα το εν λόγω Μνημόνιο δεσμεύει, υπέρ του ITGI, στο Τουρκικό Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) τη δυναμικότητα διαμετακόμισης που προαπαιτείται για την οικονομική βιωσιμότητα του αγωγού.

Δίδεται επίσης η δυνατότητα να διασφαλισθεί φυσικό αέριο για την άμεση τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς, μέσω του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού, πριν από την υπογραφή των τελικών συμφωνιών παροχής αερίου που απαιτούνται για να λειτουργήσει ο Ελληνο – Ιταλικός Αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ (IGI Poseidon).

Ανάλογη δυνατότητα διασφάλισης δίνεται και για τις εξαγωγές αζέρικου αερίου που θα κατευθυνθούν μετά το 2013 στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης μέσω του Ελληνο-Βουλγαρικού αγωγού (Interconnector Greece-Bulgaria/ IGB).

Τέλος, με το παρόν Μνημόνιο ενισχύεται η εμπορική συνεργασία μεταξύ των τριών εταιρειών. Δίνεται η δυνατότητα να εξεταστεί η δυνητική συμμετοχή της τουρκικής εταιρείας αερίου Botas στον ΠΟΣΕΙΔΩΝ και η αναλογική συμμετοχή της ΔΕΠΑ στην κοινοπραξία που αναβαθμίζει τη δυναμικότητα του Τουρκικού ΕΣΦΑ.

Με τον τρόπο αυτό ισοσταθμίζεται το συγκριτικό πλεονέκτημα που διέθετε ο Nabucco έναντι του ITGI λόγω της συμμετοχής της Botas στο εν λόγω σχέδιο.

Σημειώνεται τέλος ότι η συμφωνία αυτή υπογράφεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την πορεία υλοποίησης του έργου, καθώς η αζέρικη κυβέρνηση αναμένεται –μετά τις αζερο-τουρκικές συμφωνίες της περασμένης εβδομάδας (07/06/2010)- να αρχίσει εντός των προσεχών μηνών τον πλειοδοτικό διαγωνισμό για τις ποσότητες εξαγωγής από τη β’ φάση του πεδίου Shah Deniz.

Newslink

Σχόλια