Ανάκληση αποφάσεων για χρηματοδότηση έργων από το ΕΤΕΡΠΣ

1
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Στην ανάκληση Υπουργικών Αποφάσεων για τη χρηματοδότηση έργων από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), οι οποίες είχαν υπογραφεί πριν από τις 3 Οκτωβρίου 2009, προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Τίνα Μπιρμπίλη.

Πρόκειται για ανεκτέλεστες αποφάσεις, που αφορούν σε έργα που είχαν αναλάβει, κυρίως, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιεροί Ναοί, ΜΚΟ, κ.ά., έως τις 3 Οκτωβρίου 2009.

Από την ανάκληση εξαιρούνται όσα από τα αναγραφόμενα έργα είναι σε εξέλιξη και υλοποιούνται.

Για αυτά οι αντίστοιχοι φορείς μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της ανάκλησης.

Το ΥΠΕΚΑ προχωρά στην πρωτοβουλία αυτή διότι υπάρχουν πολλά έργα για τα οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότησή τους, αλλά ποτέ οι φορείς τους δεν προχώρησαν στην υλοποίησή τους.

Η ανάκλησή τους θα επιτρέψει την αποδέσμευση πόρων του ΕΤΕΡΠΣ και τον προσανατολισμό τους σε στοχευμένα έργα στο μέλλον.

Άλλωστε, για τον σκοπό αυτό προετοιμάζεται το σχέδιο νόμου για το Πράσινο Ταμείο, το οποίο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του ΕΤΕΡΠΣ 2005-2009

Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε σε επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης του ΕΤΕΡΠΣ για το διάστημα 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, αναθέτοντας σε ελεγκτική εταιρία τη σχετική εργασία. Συνοπτικά συμπεράσματα της έκθεσης παρατίθενται παρακάτω:

– Η εγκριτική απόφαση για χρηματοδότηση δεν συνδέεται με την φυσική υλοποίηση της αντίστοιχης δράσης και την πρόοδο πληρωμών της δράσης:

Οι φορείς υλοποίησης δεν είχαν την υποχρέωση να ενημερώσουν το ΕΤΕΡΠΣ για τον τελικό προϋπολογισμό, τον προγραμματισμό υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, την πρόοδο σε κάθε φάση και το υπόλοιπο ποσό από το εγκριθέν το οποίο θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της δράσης.

Η δυσκολία αυτή γινόταν πιο περίπλοκη γιατί πολλοί φορείς δεν εμφανίστηκαν ποτέ να υλοποιούν τις δράσεις για τις οποίες είχε εγκριθεί χρηματοδότηση, ενώ άλλοι εμφανίζονται με πολυετή καθυστέρηση.

– Έλλειψη παρακολούθησης της εξέλιξης υλοποίησης τόσο του φυσικού αντικειμένου όσο και του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων.

– Απουσία αξιολόγησης ικανότητας φορέων υλοποίησης: Στη μέχρι τώρα διαδικασία υπήρχε παντελής απουσία αξιολόγησης φορέων υλοποίησης σχετικά με την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων δράσεων, κατά την φάση που αποφασιζόταν η έγκριση.

– Αποτέλεσμα ήταν η πολύ υψηλή δέσμευση ποσών για έργα που καθυστερούν ή τελικά δεν υλοποιούνται.

Το 54% των υπουργικών αποφάσεων για χρηματοδότηση δράσεων που ελήφθησαν στο εξεταζόμενο διάστημα αφορούν σε μη ολοκληρωμένα έργα (δηλαδή έργα σε εξέλιξη έως και σήμερα), ενώ για το 49% των δράσεων δεν παρουσιάζεται έως σήμερα απολύτως καμία οικονομική απορρόφηση.

Η κατανομή των χρηματοδοτήσεων από 5 Οκτωβρίου 2009 έως σήμερα, θα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ, όταν οριστικοποιείται το ποσό της δαπάνης που δεσμεύεται από τη σχετική εγκριτική απόφαση.

Newslink

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Ετσι κι αλλιώς τίποτε δεν κάνει η υπουργάρα αυτή.
  Τόριξε στις μονοδρομήσεις και στα ποδηλατορδομια
  για να σώσει τη φήμη της,
  και τώρα σταματά και τις προηγούμενες τραγωδίες…..

  Απο μια μεριά καλύτερα να μην συμβαίνει τίποτε παρά να συμβαίνουν αίσχη.

  Κατάλληλη στην κατάλληλη θέση!
  ευγε GAP

Comments are closed.