Υδατοκαλλιέργεια: την ενίσχυση του τομέα ζητά το ΕΚ

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη καταναλώνονται 5 εκατ. τόνοι ψαριών, όμως μόνο το ένα τρίτο παράγονται εδώ.

Η υψηλή ποιότητα της ευρωπαϊκής ιχθυοκαλλιέργειας και, γενικότερα, υδατοκαλλιέργειας είναι αδιαμφισβήτητη, όμως δεν υπάρχει και αμφιβολία ότι η παραγωγή παραμένει πολύ μικρότερη των αναγκών.

Στην ΕΕ απασχολούνται 65,000 άτομα στον εν λόγω τομέα, ο οποίος παράγει περίπου 1,3 εκατ. τόνους ψαριών ή το ένα πέμπτο της συνολικής παραγωγής αλιευμάτων, με κυριότερα είδη τα μύδια, την πέστροφα και το σολομό.

Κύριοι παραγωγοί είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Βρετανία και η Ελλάδα.

Αν και ο τομέας διπλασιάσθηκε μεταξύ του 1981 και του 2001, οι προβλέψεις που γίνονταν στις αρχές της δεκαετίας για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και τώρα η ΕΕ αναζητά τρόπους για δώσει ώθηση στον τομέα.

Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο τονίζει ότι για να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην έρευνα και την τεχνολογική του εξέλιξη, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη «ενός βιώσιμου, σύγχρονου, αποδοτικού, οικονομικά βιώσιμου και περιβαλλοντικά φιλικού τομέα υδατοκαλλιέργειας».

Με ψήφισμά του ζητά τη δημιουργία «ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις», ενώ «τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης δέσμευσης της ΕΕ υπέρ των επενδύσεων στον τομέα της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, με τη μορφή της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» και με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πηγή: Ευρωπαικό Κοινοβούλιο


Newslink

Σχόλια