Ημιυπαίθριοι: διευκρινιστική εγκύκλιος από το ΥΠΕΚΑ

0
11

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Απαντώντας σε ερωτήματα πολεοδομικών υπηρεσιών και πολιτών σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 3843/10 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62 Α’), το Υπουργείο Περιβάλλοντος απέστειλε διευκρινιστική εγκύκλιο, που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Β’ «Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, ειδικό πρόστιμο διατήρησης, περιβαλλοντικό ισοζύγιο».

Η Εγκύκλιος αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε διαδικαστικά θέματα των αιτήσεων, διευκρινήσεις σχετικά με τους χώρους της οικίας και πώς υπολογίζονται και για τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Επίσης, η αμοιβή του μηχανικού, ο οποίος θα συντάξει την τεχνική έκθεση ορίζεται στα 232,53 ευρώ.

Σε ότι αφορά στη διαδικασία πληρωμής παραβόλων και προστίμων από τους πολίτες που θέλουν να ενταχθούν στη ρύθμιση, διευκρινίζει τα εξής:

• Τα παράβολα καταβάλλονται  στις ΔΟΥ όλης της χώρας, στον κωδικό 3741.

• Σχετικά με τις αμοιβές των μηχανικών του ΤΕΕ η πληρωμή τους γίνεται στην Εθνική Τράπεζα.

• Τέλος, η καταβολή των προστίμων γίνεται σε όλες τις τράπεζες που έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ και συμμετέχουν στη διαδικασία είσπραξης «Ειδικού Προστίμου Διατήρησης Ρυθμιζόμενων Χώρων».

Ειδικά για τις τράπεζες, σημειώνεται ότι θα ενεργοποιήσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία είσπραξης του προστίμου και θα δέχονται πολίτες για τις σχετικές συναλλαγές από τις 12 Ιουλίου 2010 και μετά.

Αυτό, όμως, δεν εμποδίζει τους ενδιαφερόμενους πολίτες να αρχίσουν από τώρα τις διαδικασίες ένταξης στη ρύθμιση και την προεργασία για όλα τα προηγούμενα βήματα μέχρι να φτάσουν στην πληρωμή του προστίμου στις τράπεζες.

Πηγή: ΥΠΕΚΑ

Newlink

Σχόλια