Έρευνα: Τελευταίοι στην ανάπτυξη, πρώτοι στη διαφθορά

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Πρώτη στη διαφθορά και ουραγό στην οικονομική ανάπτυξη εμφανίζει την Ελλάδα έρευνα του think tank European Policy Center (EPC), που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Η έρευνα του EPC λαμβάνει υπόψη ως κριτήρια το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος, το ρυθμό ανάπτυξης, την ανταγωνιστικότητα, τον τρόπο διακυβέρνησης , τη διαφθορά και τις κρατικές δαπάνες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Ισχυρότερες οικονομίες, σύμφωνα με την κατάταξη του EPC, θεωρούνται η Σουηδία, η Δανία, η Εσθονία και η Φινλανδία. Ακολουθούν η Ολλανδία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία, ενώ μέτρια θεωρείται η οικονομική κατάσταση της Μ. Βρετανίας, της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Πολωνίας, του Βελγίου και της Γαλλίας.

Σε «επικίνδυνη» κατάσταση βρίσκονται οι οικονομίες της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας, της Κύπρου, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Λετονίας και της Ισπανίας, ενώ «μη βιώσιμες» θεωρούνται οι οικονομίες της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας.

Ειδικότερα, η βαθμολογία της Ελλάδας με βάση τον εν λόγω δείκτη βιωσιμότητας είναι (-0,93) και ακολουθούν η Ιταλία (-0,38), η Πορτογαλία (-0,29) και η Ισπανία (-0,23). Η Σουηδία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 0,55 και ακολουθούν η Δανία και η Εσθονία (0,45 και οι δύο).

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση αλλά παράλληλα είναι η χώρα με τις χειρότερες επιδόσεις σε σχεδόν όλα τα πεδία που διαμορφώνουν το δείκτη», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του EPC.

Πιο αναλυτικά, με βάση τις επιδόσεις των ευρωπαϊκών χωρών στους έξι τομείς που διαμορφώνουν τον δείκτη βιωσιμότητας ισχύουν τα εξής:

– Ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης την τελευταία διετία, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση (-1,75%) και ακολουθούν η Λετονία και η Ισπανία. Υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης έχουν η Πολωνία και η Εσθονία.

– Η Ιρλανδία έχει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα την τελευταία διετία (11,9%) και ακολουθεί η Μ. Βρετανία (11%) και η Ελλάδα με μέσο όρο διετίας 9,6% του ΑΕΠ.

– Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο δημοσιονομικό χρέος (124,9% του ΑΕΠ) και ακολουθεί η Ιταλία (118,2%) και το Βέλγιο (99%).

– Η Βουλγαρία παρουσιάζει τον χαμηλότερο δείκτη ανταγωνιστικότητας (4,02) και ακολουθούν η Ελλάδα (4,04) και η Λετονία (4,06).

– Η Ελλάδα, μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία εμφανίζουν το υψηλότερο επίπεδο διαφθοράς.

πηγή: i-live

Σχόλια