Καλλικράτης: ως 7 Ιουλίου οι αιτήσεις για εθελοντικές μετατάξεις

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την 7η Ιουλίου έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων εθελοντικών μετατάξεων στους 27.500 υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών το υπουργείο Εσωτερικών.

Εφόσον οι αιτήσεις για εθελοντικές μετατάξεις δεν καλύψουν τις ανάγκες των Δήμων και Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων που προβλέπει ο «Καλλικράτης», θα εφαρμοστεί η διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων.

Οι εκπρόσωποι των υπαλλήλων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες εξέφρασαν τη διαφωνία τους στις υποχρεωτικές μετατάξεις ζητώντας από το υπουργείο Εσωτερικών να συγκεκριμενοποιήσει τα οργανογράμματα των νέων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.

Οι αιτήσεις εθελοντικής μετάταξης αφορούν το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων).

Το δυναμικό αυτό θα απορροφηθεί από τους νέους Δήμους και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις του «Καλλικράτη».

Τις μετατάξεις στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις θα επικυρώσει ο γενικός γραμματέας της κρατικής Περιφέρειας με έναρξη ισχύος της απόφασης την 1η Ιουλίου 2011.

Η ίδια ημερομηνία θα ισχύσει και για τους υποχρεωτικώς μεταταχθέντες δεδομένου ότι απασχολούνταν από 1η Ιανουαρίου 2010.

Η ίδια διαδικασία θα τηρηθεί και για τις μετατάξεις στους νέους Δήμους του Καλλικράτη, με την ημερομηνία των μετατάξεων την 1η Ιανουαρίου 2011.

Πηγή: i-live

Σχόλια