«Ηλεκτρονική Δημοκρατία και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση»

0
21

Περιβάλλον -Ενέργεια- Οικολογία.

Η χρήση των διαδικτυακών μέσων στην προαγωγή της συμμετοχικής δημοκρατίας και ειδικότερα στην ανάδειξη/προώθηση περιβαλλοντικών θεμάτων αποτελούν το κεντρικό θεματικό πυρήνα της Ανοιχτής Συζήτησης με θέμα «Ηλεκτρονική Δημοκρατία και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση»,που διοργανώνει το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε συνεργασία με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, την Τετάρτη 23 Ιουνίου  στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Στην συζήτηση εκπρόσωποι της πολιτείας, της πανεπιστημιακής κοινότητας και ειδικοί πάνω σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα αναζητήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα διαδικτυακά μέσα, στην ενίσχυση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας μέσα από τη διασύνδεση των αιτημάτων της Κοινωνίας των πολιτών με τα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα παρουσιαστούν σχετικές πρωτοβουλίες και θα γίνει συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου eMPOWER.

Η ενεργή συμμετοχή πληροφορημένων πολιτών στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων που αφορούν στην ποιότητα της ζωής τους και στο φυσικό τους περιβάλλον, είναι από εκείνες τις πολιτικές που αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο σε διεθνές, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, ως καθοριστικής σημασίας τόσο για την προαγωγή της συμμετοχικής δημοκρατίας όσο και για την προώθηση της βιωσιμότητας.

O ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών και η δυνατότητά της να επηρεάζει τη διαμόρφωση της πολιτικής της Ε.Ε. έχει αναγνωρισθεί πλέον και θεσμικά, με βάση τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, με την οποία θεσμοθετήθηκε η «Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών».

Σύμφωνα με αυτήν, παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα να επηρεάζουν τη διαμόρφωση της πολιτική της Ε.Ε..

Εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον 1.000.000 υπογραφές πολιτών σημαντικού αριθμού κρατών μελών, μπορεί να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει νέες προτάσεις πολιτικής στους τομείς αρμοδιότητας της Ε.Ε.

Πηγή: Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Σχόλια