Αποκλειστικό: το TWENTIES project φέρνει ενεργειακή επανάσταση στην Ευρώπη

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Πραγματοποιείται σταδιακά το όραμα για «πράσινη Ευρώπη», καθώς οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), και κυρίως η αιολική ενέργεια, θεωρούνται πλέον επισήμως το «κλειδί» για την ενεργειακή επάρκεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό φαίνεται μέσα από τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση ποικίλων προγραμμάτων που βασίζονται στις ΑΠΕ.

Το σημαντικότερο πρόγραμμα που υλοποιείται αυτή τη στιγμή με στόχο την εκπλήρωση του οράματος για ένα πράσινο μέλλον,  είναι το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση TWENTIES project, που θα επιταχύνει τις προσπάθειες για την καθιέρωση νέων τεχνολογιών αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 56,8 εκατ ευρώ, το TWENTIES project χαρακτηρίζεται η σημαντικότερη ευρωπαϊκή ενεργειακή πρωτοβουλία μέχρι σήμερα.

Στόχος της κοινοπραξίας των 26 εταιρειών που θα υλοποιήσουν το έργο είναι να καταρριφθούν όλα τα εμπόδια ώστε να περάσουμε απρόσκοπτα στη νέα εποχή ηλεκτρισμού. Σε αυτό το σημείο ηγετικό ρόλο παίζει η ισπανική Red Eléctrica de España που συντονίζει την πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή στροφή στην αιολική ενέργεια και τις ΑΠΕ γενικότερα.

Το TWENTIES project αποτελεί ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό μέτρο για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας. Υπενθυμίζεται ότι στους στόχους της ΕΕ περιλαμβάνεται η μείωση κατά 20% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας ως το 2020. Εκτός αυτού,  μέχρι την ίδια περίοδο το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη θα πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δοκιμές και επιδείξεις σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Για παράδειγμα στη Δανία θα γίνουν δοκιμές ώστε να διαπιστωθούν οι συνέπειες που έχουν οι καταιγίδες στα παράκτια αιολικά πάρκα και στην παραγωγή ενέργειας.

Σημειώνεται ότι τα συμπεράσματα από τις μελέτες και τις δοκιμές που πραγματοποιούνται θα συμπεριληφθούν σε εκθέσεις που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν με την ολοκλήρωση του project, το 2013.

Για το econews.gr Φωτεινή Νικολάου

Πηγή CORDIS

Σχόλια