Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις προωθεί το ΥΠΕΚΑ

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Νομοθετική ρύθμιση που αφορά στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που παρουσίασε  στη Βουλή η υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη.

«Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις αποτελούν ένα εργαλείο, το οποίο μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα κίνητρα για να μειωθούν σημαντικά οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα έργα και οι φορείς του δημοσίου μπορούν σε εθνικό επίπεδο να χρησιμοποιήσουν την ισχυρή αγοραστική τους δύναμη για να οδηγήσουν στην αλλαγή των παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων» δήλωσε η υπουργός.

Ακόμη υπογράμμισε ότι ο δημόσιος τομέας μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για τον ιδιωτικό και έτσι να εξοικονομήσουν πόρους προς ωφέλεια του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην αναχαίτιση των αρνητικών επιπτώσεων όπως είναι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η ρύπανση, η μείωση της βιοποικιλότητας και η εξάντληση των φυσικών πόρων.

Το ΥΠΕΚΑ προτείνει τη δημιουργία διυπουργικής επιτροπής, η οποία θα αναλάβει να διαμορφώσει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το ΥΠΕΚΑ θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου, βάσει του στόχου που έχει τεθεί από την ΕΕ, με σκοπό το 50% των δημόσιων συμβάσεων έως το 2010 να έχουν γίνει «πράσινες», λαμβάνοντας υπόψη ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Ιδιαίτερη είναι η έμφαση που δίνει η ΕΕ στο θέμα αυτό, δεδομένου ότι κάθε χρόνο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι δαπάνες του δημόσιου τομέα σε προϊόντα και υπηρεσίες αποτελούν περίπου το 17% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

Οι δαπάνες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, σε προμήθειες ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού, συσκευές πληροφορικής, κατασκευές, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, τρόφιμα, ενέργεια, χαρτί, έπιπλα, μεταφορές και υλικά καθαρισμού.

Αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής τους, από την παραγωγή, τη χρήση ως και την απόσυρσή τους.

Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις αποτελούν ένα εργαλείο που μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα κίνητρα για να μειωθούν σημαντικά αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις.

Σχόλια