Το ν/σ για την ενεργειακή απόδοση παρουσίασε η Μπιρμπίλη

0
66

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η υπουργός Τίνα Μπιρμπίλη παρουσίασε στη Βουλή το  σχέδιο νόμου «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις».

Για την ανάγκη αλλαγής του τρόπου χρήσης της ενέργειας με στόχο την καλύτερη αξιοποίησή της και το μετριασμό της σπατάλης, καθώς και τη δημιουργία συνθηκών για την αρμονική ανάπτυξη της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών έκανε λόγο η υπουργός.

Παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες η υπουργός ΠΕΚΑ τόνισε ότι: «Με το νέο νομοσχέδιο, στοχεύουμε αρχικά να κινητοποιήσουμε τις εμπλεκόμενες εταιρείες και τους φορείς της αγοράς ενέργειας, ώστε να παρέχουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά μέτρα και υπηρεσίες βελτίωσης της απόδοσης.

Στη συνέχεια, δίνουμε τη δυνατότητα περισσότερο σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίες βιοτεχνίες, καθώς και σε απλούς πολίτες, να εφαρμόσουν μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (στο κτίριο, στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις τους ή στις παραγωγικές διαδικασίες τους) και ενσωμάτωσης εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

Οι επεμβάσεις αυτές, συνήθως είναι αρκετά δαπανηρές. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ρυθμίζεται η διαδικασία, ώστε το κόστος των επεμβάσεων να μην πληρώνεται από τους επιχειρηματίες ή τους πολίτες, αλλά από τις εταιρείες που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές και οι οποίες θα αποπληρωθούν με τη σειρά τους, από το ποσό που θα εξοικονομηθεί με τους μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας».

Τα οφέλη του νομοσχεδίου είναι πολλαπλά και συγκεκριμένα:

Για τη χώρα

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αποτελεί προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας, αφού στοχεύει ταυτόχρονα και στους τρεις πυλώνες: στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η κ. Μπιρμπίλη επεσήμανε ότι: «Τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, που στηρίζονται από το εν λόγω νομοσχέδιο, θα βοηθήσουν στη μείωση της εξάρτησης της χώρας μας από τις εισαγωγές ενέργειας και τα ορυκτά καύσιμα, αλλά και στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας».

Για την οικονομία

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου απευθύνεται σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας:

• Στη βιομηχανία, με την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και με γνώμονα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, επιτυγχάνεται μείωση του κόστους παραγωγής στο τελικό προϊόν, έτσι ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικό τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά.

• Στις υπηρεσίες, καθώς αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα του τομέα, μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους (μειωμένα ενεργειακά έξοδα).

• Στον κτιριακό τομέα, στους κλάδους της κατασκευής, της αγοράς ακινήτων και τη βιομηχανία δομικών προϊόντων.

• Σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες με τη λειτουργία νέων επιχειρήσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.

• Στις νέες επιχειρήσεις τελικής κατανάλωσης ενέργειας, στις οποίες η προτεινόμενη ρύθμιση ενδέχεται να οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης, μέσω παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών.

• Στο χρηματοπιστωτικό (τραπεζικό) σύστημα, με τη χρηματοδότηση των επεμβάσεων.

«Η στήριξη της αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, συμβάλλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, την άμεση και ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» όπως χαρακτηριστικά συμπλήρωσε η υπουργός.

Για τους πολίτες

• Καλύτερες υπηρεσίες από τους διανομείς ενέργειας, τους διαχειριστές συστημάτων διανομής και τις εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας.

• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με την ανάπτυξη αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και ελέγχων).

Κλείνοντας, η υπουργός τόνισε ότι: «το νομοσχέδιο αυτό στοχεύει στους μεσαίους καταναλωτές. Για παράδειγμα, κάποιος πολίτης ή επιχειρηματίας, στην κλίμακα μίας βιοτεχνίας, μίας βιομηχανίας, ενός ξενοδοχείου είναι πολύ πιθανό να θέλει να υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις, που θα μειώσουν τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.

Από την άλλη πλευρά, η συγκεκριμένη επιχείρηση ή βιοτεχνία, είναι πιθανό να μην κατέχει τεχνογνωσία για αυτό το έργο, να μην θέλει να αναλάβει το επενδυτικό ρίσκο, να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στο κόστος ή ακόμα, να μην θέλει να θωρακιστεί απέναντι σε μια ενδεχόμενη ανατίμηση της ενέργειας που καταναλώνει.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αναθέσει σε μία εξειδικευμένη εταιρεία, να αναλάβει αντί για αυτήν, όλα όσα χρειάζονται, δηλαδή το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση και τη λειτουργία μιας δράσης βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Ήδη, στη χώρα μας υπάρχουν ορισμένες πιλοτικές εφαρμογές, ενώ καθημερινά ακούγονται όλο και περισσότερο τέτοιες περιπτώσεις.

Τέλος, θα υπάρξει σημαντική βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς θα επέλθει μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος».

Σχόλια