Έλεγχος σε αυθαίρετη κατασκευή εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή

0
18

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Μετά από καταγγελία κατοίκων για ανέγερση αυθαίρετου υπαίθριου θεάτρου δίπλα στις εγκαταστάσεις του θεάτρου «BADMINTON», Επιθεωρητές της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) διενήργησαν  έκτακτο έλεγχο στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Τον έλεγχο συντόνισαν η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και ο Γενικός Επιθεωρητής.

Διαπιστώθηκε ότι η εκμισθώτρια εταιρεία των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Έργου «Γήπεδο BADMINTON» προέβη σε αυθαίρετη κατασκευή σκελετού στήριξης υπαίθριου θεάτρου χωρητικότητας 300 θέσεων, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη οικοδομική άδεια και μάλιστα σε έκταση που διέπεται από ειδικό καθεστώς προστασίας (β΄ ζώνη Υμηττού, ΦΕΚ 544/1978), βασιζόμενη – κατά δήλωση των εκπροσώπων της – στη σύμβαση μίσθωσης, η οποία επέτρεπε πέραν της εκμετάλλευσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την ανάπτυξη επιπλέον εμπορικών-ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Η εκμισθώτρια εταιρεία κλήθηκε να υποβάλλει στην ΕΥΕΠ όλα τα στοιχεία σχετικά με την παραχώρηση και την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων και τις απόψεις της για την συγκεκριμένη κατασκευή.

Η Ε.Υ.Ε.Π. θα ερευνήσει σε βάθος όλες τις πτυχές του ζητήματος και θα συνεργαστεί με τα ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, τη Νομαρχία Αθηνών, το Δήμο της Αθήνας και άλλες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και θα εισηγηθεί τις αναγκαίες κυρώσεις και πρόστιμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 2947/2001 με σκοπό την προστασία και ανάδειξη του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή.

Η εκμισθώτρια εταιρεία ήδη έχει απομακρύνει όλη την κατασκευή, απελευθερώνοντας το χώρο.

Πηγή: ΥΠΕΚΑ

Σχόλια