Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η στενότερη συνεργασία των κρατών μελών για την κατασκευή ενεργειακών δικτύων, η σύσταση ταμείου για την έρευνα και η από κοινού προμήθεια φυσικού αερίου, αποτελούν τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας.

Την παρουσίαση έκανε ο πρόεδρος Jerzy Buzek, στην επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΚ, εν όψει της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα εθνικά κοινοβούλια.

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας προτάθηκε επισήμως  από τον πρόεδρο, Jerzy Buzek και τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Delors.

Ο Jaques Delors είχε παρουσιάσει την αρχική πρόταση μέσω μελέτης του ιδρύματος Notre Europe που έχει δημιουργήσει.

Στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία μιας «πραγματικής» ενεργειακής Κοινότητας που θα χαρακτηρίζεται από διασυνδεδεμένα δίκτυα και μέτρα σταθεροποίησης των τιμών και θα συμπληρώνεται από πολιτικές που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Είναι ένα ζήτημα για το οποίο ο πρόεδρος Buzek έχει έντονο προσωπικό ενδιαφέρον.

«Εξήντα χρόνια έχουν περάσει από την ίδρυση της πρώτης ενεργειακής κοινότητας στην Ευρώπη, στην εποχή του άνθρακα και του χάλυβα. Τώρα έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε με μια νέα, ευρύτερη προοπτική».

Ήδη τα τρία  πρώτα βήματα που προτείνονται θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

• Θα αποφέρουν οικονομίες κλίμακας, κάνοντας την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική «ακόμα και από την Κίνα».

• Θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε ενεργειακά δίκτυα και υποδομές που από τη φύση τους έχουν τεράστιο κόστος, παρέχοντας μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για τις εταιρίες καθώς και διευκολύνοντας την εξεύρεση πόρων για την έρευνα και ανάπτυξη «πράσινων» μορφών ενέργειας αλλά και την περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνη χρήση των υδρογονανθράκων.

• Θα ενισχύσουν ιδιαίτερα τη διαπραγματευτική θέση της Ευρώπης ως ενιαίου «πελάτη» για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα την πτώση των τιμών.

«Αντί για 27 διμερείς διαπραγματεύσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα αποκτήσουμε έναν πραγματικά αποτελεσματικό εργαλείο διαπραγμάτευσης των συμβολαίων, καταμερισμού των προμηθειών μεταξύ κρατών μελών και αξιοποίησης των υποδομών μεταφοράς και αποθήκευσης», σημείωσε ο κ. Buzek.

Αν δεν είναι όλα τα κράτη μέλη έτοιμα να αναλάβουν μια τέτοια πρωτοβουλία τότε το πρόγραμμα θα πρέπει αν αρχίσει ως ενισχυμένη συνεργασία τουλάχιστον εννέα χωρών, με προοπτική την ένταξη των υπολοίπων σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σχόλια