Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη: υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Υπεγράφη το Πρωτόκολλο της 7ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, το οποίο σε συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρεται σε ενεργειακά ζητήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ρωσική πλευρά επαναβεβαίωσε ότι η κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη συνεχίζει να είναι μια από τις προτεραιότητες της Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα, στη ΝΑ Ευρώπη.

Οι δύο χώρες υπογράμμισαν το ενδιαφέρον τους για την έγκαιρη έναρξη των εργασιών και τη διασφάλιση των όρων οικονομικής βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής προστασίας του έργου προς όφελος της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των δύο χωρών.

Στον τομέα του φυσικού αερίου τα δύο μέρη εξέφρασαν την επιθυμία τους να επεκταθεί το υφιστάμενο συμβόλαιο παροχής φυσικού αερίου μετά τη λήξη της προθεσμίας ισχύος του το 2016.

Αναμένουν τη σύντομη έναρξη διαβουλεύσεων για την προετοιμασία νέου συμβολαίου και τη σύσταση κοινής ομάδας εργασίας για την εξέταση των σχετικών θεμάτων.

Επίσης, τα δύο μέρη εξέφρασαν αμοιβαίο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και της διασυνοριακής εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Τονίζεται ότι η εν λόγω συνεργασία θα πραγματοποιείται μόνο μέσω ανοικτών διαγωνισμών, βάση αντίστοιχων οδηγιών της ΕΕ περί λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θα συνάδει προς το καθεστώς απελευθέρωσης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και να υποστηρίξουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον τομέα αυτών.

Επίσης, η Υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη, συναντήθηκε στο γραφείο με τον Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Vladimir I. Chkhikvishivili, για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα υλοποίησης των συμφωνηθέντων.

Πιο συγκεκριμένα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη σημερινή υπογραφή και αναφέρθηκαν στη σημασία υλοποίησης του έργου του South Stream στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια.

Σχόλια