ΥΠΕΚΑ: κατατέθηκε το ν/σ για την ενεργειακή απόδοση

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις», προκειμένου να συζητηθεί στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Κέρδος», το εν λόγω σχέδιο νόμου ρυθμίζει εκτός των άλλων τη λειτουργία των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών, ενώ εισάγει τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης από Τρίτους, για επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Στο νέο σχέδιο νόμου, μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2006/32 (ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες), η οποία καταρτίστηκε προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ, για κάλυψη του 20% της κατανάλωσης από ΑΠΕ και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% μέχρι το 2020.

Επίσης, τίθεται εθνικός ενδεικτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστό 9% μέχρι το 2016, ο οποίος θα αποτελέσει το μέσο για την μέτρηση των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξη επαρκούς ζήτησης στην αγορά ενεργειακών υπηρεσιών.

Το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την επίτευξη του στόχου αναλαμβάνουν ρόλο στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που διαθέτουν.

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ των άλλων καθιερώνεται η υποχρέωση των διανομέων ενέργειας, των διαχειριστών δικτύων διανομής και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες και ενεργειακούς ελέγχους στους τελικούς καταναλωτές σε ανταγωνιστικές τιμές.

Ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ενισχύεται με την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές.

Θεσμοθετούνται δηλαδή οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), γνωστές και ως ESCOs (Energy Services Companies).

Οι επιχειρήσεις αυτές, θα παρέχουν ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες ή θα εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή το οίκημα ενός χρήστη, από την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάσταση, ως τη χρηματοδότηση της δαπάνης και τη διαχείριση του συστήματος αναλαμβάνοντας επιχειρηματικό και οικονομικό ρίσκο, ενώ η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών θα βασίζεται στην εξοικονομούμενη ενέργεια που θα επιτυγχάνεται μέσω των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών συμφωνούμενων κριτηρίων απόδοσης.

Η υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων μπορεί να γίνεται μέσω χρηματοδότησης από τρίτους (ΧΑΤ).

Πρόκειται για ένα εναλλακτικό τρόπο για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, ιδίως όταν υπάρχει στενότητα κεφαλαίων. Το σύστημα θα μπορεί να εφαρμόζεται, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τα κεφάλαια χρηματοδότησης μπορεί να προέρχονται από την ίδια ΕΕΥ ή από κεφάλαια τράπεζες, venture capitals ,ή από συνδυασμό τους.

Τέλος, με το σχέδιο νομού εισάγονται οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο «πράσινων» δημοσίων συμβάσεων και δεδομένου ότι έχει τεθεί ως στόχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 50% των δημοσίων συμβάσεων να είναι πράσινες έως το τέλος του 2010, θεσμοθετείται η συνεργασία των Υπουργείων ΠΕΚΑ, Οικονομίας, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εσωτερικών και Αποκέντρωσης.

Σχόλια