Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξοικονόμηση ενέργειας

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και η εγγύηση της ενεργειακής ασφάλειας απασχόλησαν παραμένουν στην κορυφή της επικαιρότητας και για την Ευρώπη.

Η αστάθεια των τιμών του πετρελαίου, η διαρκής αβεβαιότητα για την ομαλή ροή των καυσίμων προς την Ευρώπη και ο φόβος του φαινομένου του θερμοκηπίου δεν αντιμετωπίζονται χωρίς συγκεκριμένα μέτρα και το ΕΚ έχει στηρίξει τρία διαφορετικά πακέτα προτάσεων που αποσκοπούν ακριβώς, στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης.

Τον Δεκέμβριο του 2008 το ΕΚ ενέκρινε δέσμη μέτρων για την μείωση των αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην κατεύθυνση της επίτευξης του τριπλού στόχου της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% και της αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επίσης κατά 20% μέχρι το 2020.

Στόχος είναι η κινητοποίηση τόσο της πολιτικής ηγεσίας της Ένωσης όσο και των αγορών για να διευκολυνθεί η μετάβαση στην κατασκευή κτιρίων, ηλεκτρικών συσκευών, οχημάτων ακόμα και σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού που να υπηρετούν το στόχο του τριπλού «20%» μέχρι το 2020.

Τα τρία μέτρα που εγκρίθηκαν είναι:

Ο κανονισμός για τη σήμανση των ελαστικών αυτοκινήτων με στόχο την βελτίωση της οικονομίας καυσίμων.

Η αναθεώρηση της οδηγίας περί ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Η αναθεώρηση της οδηγίας για τη σήμανση των ηλεκτρικών συσκευών.

Ο κανονισμός για τα ελαστικά εγκρίθηκε από το ΕΚ στις 25 Νοεμβρίου του 2009, ενώ η οδηγία για τα κτίρια στις 18 Μαΐου 2010 και η οδηγία για τα σήμανση της κατανάλωσης των συσκευών την επομένη ημέρα, 19 Μαΐου 2010.

Πηγή: Ευρωπαικό Κοινοβούλιο

Σχόλια