Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη: προσκλήσεις για 20 μελέτες

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στην επιτάχυνση της πράσινης ανάπτυξης και της εισροής κοινοτικών πόρων στην Ελλάδα στοχεύουν οι δυο προσκλήσεις που υπέγραψε την Πέμπτη η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.

Με βάση τις προσκλήσεις που υπέγραψε η υπουργός θα χρηματοδοτηθούν με περίπου 3,5 εκατ. ευρώ 20 υποστηρικτικές μελέτες για την επιτάχυνση του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007 – 2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι 20 μελέτες αφορούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση και στην προώθηση της ανακύκλωσης αποβλήτων, καθώς και στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

Σημειώνεται ότι οι δυο προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 3.454.250 ευρώ αφορούν στην άμεση ενεργοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης και Εφαρμογής του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Σχόλια