Υψηλή κερδοφορία για τη Europa

0
32

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η εταιρία Europa Profil Αλουμίνιο αναδεικνύεται, για ακόμη μία χρονιά, η πλέον κερδοφόρος ελληνική βιομηχανία προφίλ αλουμινίου.

Παρά τη συρρίκνωση της ζήτησης τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές των γειτονικών και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, η οποία ανάγκασε τις περισσότερες από τις άλλες μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου να καταγράψουν ζημιές, η Europa διατήρησε και κατά το 2009 σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία της, αν και δεν απέφυγε τη σημαντική μείωση της αποδοτικότητάς της.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον 35ο ισολογισμό της εταιρείας, οι πωλήσεις της περιορίστηκαν σε 52,08 εκατ. ευρώ, από 78,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 34% σε ποσοστό και κατά 26,78 εκατ. ευρώ σε αξία.

Το μεικτό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 3,1 εκατοστιαίες μονάδες χάρη σε συμπίεση του κόστους παραγωγής, οδηγώντας τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 19,20 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 26,68 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-28%). Συγκεκριμένα, αυξήθηκε από το επίπεδο του 33,8% την προηγούμενη χρήση, στο 36,9%.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη μείωση των δαπανών διοικητικής λειτουργίας και διαθέσεως κατά 9,9%, συγκράτησαν τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων στο επίπεδο των 8,57 εκατ. ευρώ, από 14,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-42,3%).

Τα κέρδη προ φόρων, μετά τον συνυπολογισμό των χρηματοοικονομικών και των ανόργανων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 6,99 εκατ. ευρώ το 2009 έναντι 14,66 εκατ. ευρώ το 2008, μειωμένα κατά 52,3%, αλλά ίσα προς το -ασφαλώς ικανοποιητικό ποσοστό- 13,4% των εσόδων.

Η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας Europa Profil Αλουμίνιο, η οποία διαθέτει βιομηχανική μονάδα στα Οινόφυτα Βοιωτίας και διευθύνεται από τον Λιμπαρέτ Τζιρακιάν της οικογένειας των ιδιοκτητών της εισηγμένης στο χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας Σωληνουργεία Τζιρακιάν, χαρακτηρίζεται από υπερεπάρκεια ιδίων κεφαλαίων, δεδομένου ότι αυτά ανέρχονται σε 63,20 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 82,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 76,40 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση καταβάλει φόρο εισοδήματος 2,16 εκατ. ευρώ και διανέμει στους μετόχους της μέρισμα 2,76 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, αμείβει μέλη του διοικητικού της συμβουλίου με το ποσό των 580.000 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης.

Σχόλια