Πρόστιμο 10.000 ευρώ για απόλυση εγκύου

0
35

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με 10.000 πλήρωσε εργοδότης την απόλυση εγκύου υπαλλήλου του, κατόπιν καταγγελίας της τελευταίας και διαμεσολάβησης του Συνήγορου του Πολίτη.

Η υπόθεση, που έφερε στο φως η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», αφορά σε ανασφάλιστη υπάλληλο η οποία αποκάλυψε στην Επιθεώρηση Εργασίας που διενήργησε έλεγχο στον εργοδότη ότι απασχολείτο στην εταιρεία αρκετό καιρό πριν την δηλωθείσα ημερομηνία πρόσληψης.

Ο εργοδότης την απέλυσε με το δικαιολογητικό ότι είπε ψέματα στην Επιθεώρηση Εργασίας για το χρόνο απασχόλησης της στην εταιρεία του.

Ο Συνήγορος του Πολίτη προχώρησε, σε συνεννόηση με την Επιθεώρηση Εργασίας, σε εξέταση μαρτύρων και των δύο πλευρών. Από τις μαρτυρικές καταθέσεις, σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του, διαπίστωσε τα εξής:

– Από τον έλεγχο, που διενήργησε η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, η εργαζομένη βρέθηκε να εργάζεται ανασφάλιστη και χωρίς να έχει αναγγελθεί η πρόσληψή της στον ΟΑΕΔ.

– Η εργαζομένη απέδειξε ότι απασχολείτο στο κυλικείο ήδη αρκετό καιρό πριν την ημερομηνία που αναφέρει ο εργοδότης και άρα δεν τεκμηριώθηκε ο ισχυρισμός του τελευταίου ότι είχε προσληφθεί δοκιμαστικά και απεχώρησε με δική της πρωτοβουλία.

– Η εργαζόμενη απολύθηκε (και δεν αποχώρησε οικειοθελώς) ενώ τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης και είναι νομικά αδιάφορο για την εγκυρότητα της απόλυσης το αν ο εργοδότης γνώριζε το γεγονός της εγκυμοσύνης.

– Η απόλυση της εργαζόμενης συνιστούσε στην πραγματικότητα αντίδραση του εργοδότη στη μαρτυρία της εργαζομένης προς το κλιμάκιο ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας.

Με βάση τα παραπάνω, η απόλυση θεωρήθηκε άκυρη λόγω έλλειψης σπουδαίου λόγου και λόγω παραβίασης των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και ο Συνήγορος διαβίβασε το πόρισμά του προς την Επιθεώρηση Εργασίας και εισηγήθηκε την επιβολή διοικητικού προστίμου στον εργοδότη, κάτι που αποδέχθηκε η Επιθεώρηση Εργασίας επιβάλλοντας στον εργοδότη διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Σχόλια