Νομικός Οδηγός για το Περιβάλλον

0
69

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Το WWF Ελλάς και ο Συνήγορος του Πολίτη θα παρουσιάσουν την Τρίτη 1 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, το βιβλίο «Νομικός Οδηγός για το Περιβάλλον».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του βιβλιοπωλείου «Ιανός» (Σταδίου 24, Αθήνα).

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά στη χώρα, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται, συχνά πολύ αποτελεσματικά, σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.

Περίπου 300 μικρές και μεγάλες οργανώσεις, με διαφορετική δομή, λειτουργία και οργάνωση αγωνίζονται καθημερινά για την προστασίας της φυσικής κληρονομιάς μας.

Ωστόσο υπάρχουν πάντα προβλήματα και αδυναμίες στη λειτουργία των περιβαλλοντικών ΜΚΟ.

Άλλοτε λείπει η τεχνογνωσία σε έναν επιστημονικό τομέα, άλλοτε η ηθική υποστήριξη των πολιτών κι άλλοτε πάσχουν από έλλειψη εσωτερικής οργάνωσης.

Ένας τρόπος να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ μας.

Αναγνωρίζοντας την εν λόγω ανάγκη, το WWF Ελλάς κάνει εδώ και χρόνια προσπάθειες να στηρίξει τοπικές δράσεις οργανώσεων και κινήσεων πολιτών και να μεταφέρει, όπου αυτό είναι δυνατό, την τεχνογνωσία του σε όλους όσους προασπίζονται το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι δράσεις της εν λόγω περιβαλλοντικής οργάνωσης, για τη νομική υποστήριξη πολιτών και οργανώσεων, την προώθηση της ενδυνάμωσης των εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας, τη συνεχή συνεργασία με οργανώσεις της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας κ.ο.κ.

Το WWF Ελλάς, με την ευγενική χορηγία της τράπεζας Eurobank EFG, έχει ξεκινήσει από το 2007 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα παραγωγής δέκα εγχειριδίων με γενικό τίτλο «Οδηγός για το Περιβάλλον».

Η έκδοση των εγχειριδίων συνδυάζεται με την οργάνωση αντίστοιχων παρουσιάσεων και εργαστηρίων σε μεγάλες πόλεις της χώρας μας.

Οι θεματικές που αναλύονται είναι οι εξής:

1.    Δασοπροστασία & δασοπυρόσβεση

2.    Περιβαλλοντικό Δίκαιο

3.    Οργάνωση και λειτουργία περιβαλλοντικών οργανώσεων

4.    Εξεύρεση πόρων

5.    Διαχείριση Απορριμμάτων

6.    Νερό

7.    Πράσινο & ελεύθεροι χώροι στη πόλη

8.    Αέρας και ατμοσφαιρική ρύπανση

9.    Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

10.    Τουρισμός & Περιβάλλον

Οι Οδηγοί περιλαμβάνουν την απαραίτητη, έγκυρη, επιστημονική πληροφόρηση, δοσμένη απλά και κατανοητά, καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα καλής και κακής πρακτικής, προσφέροντας εύκολη και γρήγορη πληροφόρηση σε κάθε ενεργό πολίτη της χώρας μας.

Έκδοση Οδηγών για το περιβάλλον

Τον Μάιο του 2009 εκδόθηκαν οι τρεις πρώτοι οδηγοί με τα εξής αντικείμενα:

•    Διαχείριση Απορριμμάτων

•    Δασοπυρόσβεση/Δασοπροστασία

•    Οργάνωση και Λειτουργία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων

Κατόπιν αιτήματος του Πυροσβεστικού Σώματος διατέθηκαν 9.500 αντίτυπα του οδηγού Δασοπυρόσβεση/Δασοπροστασία για να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση του μόνιμου, εποχικού και εθελοντικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τον Οκτώβριο του 2009 ολοκληρώθηκε η έκδοση των τριών επόμενων οδηγών:

•    Νομικός Οδηγός για το περιβάλλον (σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη)

•    Εξεύρεση πόρων από περιβαλλοντικές ΜΚΟ

•    Πράσινο και ελεύθεροι χώροι στην πόλη

Τον Μάιο του 2010 εκδόθηκε ο Οδηγός για τον Τουρισμό και το Περιβάλλον ενώ εντός του 2010 αναμένεται η έκδοση των επόμενων τριών οδηγών με αντικείμενο το νερό, τον αέρα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Για τη σύνταξη των οδηγών, τo WWF Ελλάς έχει απευθυνθεί σε ειδικούς επιστήμονες με θεωρητική αλλά και πρακτική κατάρτιση σε κάθε αντικείμενο, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η συνεργασία αρμόδιων φορέων, όπως για παράδειγμα ο Συνήγορος του Πολίτη για τη συγγραφή του Νομικού Οδηγού.

Εργαστήρια για περιβαλλοντικές ΜΚΟ

Σκοπός των εργαστηρίων είναι να παρουσιαστούν οι οδηγοί σε ανθρώπους που ασχολούνται με τις Περιβαλλοντικές ΜΚΟ και να δουλέψουν σε ομάδες με βάση ειδικές ασκήσεις-σενάρια περιβαλλοντικής υποβάθμισης ή άλλα θέματα που άπτονται των δράσεων τους.

Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 2 κύκλοι εργαστηρίων σε 4 μεγάλες πόλεις της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο).

H συμμετοχή δεκάδων ΜΚΟ και των εκπροσώπων τους (περισσότερες από 40 οργανώσεις και 150 συμμετέχοντες) αποδεικνύει τη χρησιμότητα και τη σημασία της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας.

Πηγή: WWF

Σχόλια