ΑΓΕΤ Ηρακλής: 2ο βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής έλαβε το δεύτερο βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για το πρόγραμμα της «Στόχοι Αειφορίας 2012», στη τελετή απονομής των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2009-2010.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της εταιρείας, τα βραβεία διοργανώθηκαν από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ).

Το πρόγραμμα «Στόχοι Αειφορίας 2012», είναι το σύνολο δράσεων και δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ΑΓΕΤ Ηρακλής και έχει ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πρόκειται για μετρήσιμους στόχους, πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας, σε επίπεδο διοικητικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό, οι οποίοι επιμερίζονται σε όλο τον οργανισμό.

Ως προς το περιβάλλον, οι «Στόχοι Αειφορίας 2012» αφορούν τη μείωση των εκπομπών ρύπων, την προστασία της βιοποικιλότητας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Το βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, Arnaud Merienne, από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ανδρέα Ανδρεόπουλο.

Πηγή: ΑΓΕΤ Ηρακλής

Σχόλια