Ασωπός: ο καθαρισμός του ποταμού ξεκινά το 2011

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η πρώτη φάση καθαρισμού του Ασωπού θα ξεκινήσει μέσα στο 2011, με την υποχρεωτική εφαρμογή από τις ρυπαίνουσες βιομηχανίες, νέων τεχνολογιών για την απορρύπανση του ποταμού, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος».

Απόφαση του ΥΠΕΚΑ (την οποία συνυπογράφουν τέσσερα ακόμα αρμόδια υπουργεία) καθορίζει τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα όρια εκπομπών υγρών αποβλήτων, για κάθε βιομηχανική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στον Ασωπό, με βάση τη σύγχρονη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.

Κάθε νέα δραστηριότητα ή επιχείρηση που θα εγκαθίσταται στην περιοχή, οφείλει με την έναρξη λειτουργίας της να τηρεί τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης.

Για τις υφιστάμενες μονάδες ορίζεται ότι μέσα στο 2011 υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για αναθεώρηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ώστε να λάβουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους νέους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας τους το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2011.

Σκοπός είναι  να επιτευχθούν οι στόχοι απορρύπανσης μέχρι το τέλος της ερχόμενης χρονιάς.

Με τη νέα ΚΥΑ καταργούνται το θεσμικό πλαίσιο του 1969 που καθιστούσε τον Ασωπό ως αγωγό διάθεσης βιομηχανικών λυμάτων και αποβλήτων, καθώς και οι υγειονομικές διατάξεις του 1965.

Ακόμη, απαγορεύεται η διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε απορροφητικούς βόθρους και στο υπέδαφος.

Όσες άδειες υπεδάφιας διάθεσης έχουν εκδοθεί ανακαλούνται.

Το κόστος της εγκατάστασης νέων τεχνολογιών θα βαρύνει τις βιομηχανίες.

Επίσης, θα γίνουν έργα καθαρισμού στην κοίτη και στον πυθμένα του ποταμού δήλωσε η ειδική γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, Μαργαρίτα Καραβασίλη.

Παράλληλα, θα διεξαχθούν μελέτες για να εντοπιστεί η έκταση της υπεδάφιας ρύπανσης.

Σχόλια