ΑΠΕ: η ανάπτυξη δικτύων αποτελεί προτεραιότητα

0
11

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η ανάπτυξη δικτύων αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την προώθηση των ΑΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα με το νέο νόμο:

-Δίνεται η δυνατότητα κατασκευής ιδιωτικών δικτύων.

-Διευκρινίζεται η διαδικασία για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας ή θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση εργασιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με τρόπο που επιταχύνει τις διαδικασίες και βασίζεται στον ιδιωτικό τομέα για την υλοποίηση των επενδύσεων διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα το «δημόσιο συμφέρον».

-Δίνεται η δυνατότητα και τα κίνητρα σε ιδιώτες επενδυτές να υλοποιήσουν έργα διασύνδεσης των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα.

Έτσι δίνεται προσαύξηση της τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από έργα ΑΠΕ σε νησιά, όταν ο επενδυτής αναλαμβάνει το κόστος της διασύνδεσης.

Η υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη, στην ομιλία της στη Βουλή την πρώτη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου επεσήμανε ότι «Η διασύνδεση των Μη Διασυνδεδεμένων νησιών με το Σύστημα αποτελεί έργο γενικότερης σημασίας και εθνικής προτεραιότητας με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία της χώρας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ήδη εκπονούμε σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Συστήματος το Στρατηγικό Σχεδιασμό Διασυνδέσεων Νησιών, ο οποίος εντάσσεται στη Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος (Μ.Α.Σ.Μ.).

Μέσα σε ένα εξάμηνο από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου ο σχεδιασμός αυτός θα έχει ολοκληρωθεί. Ο στόχος είναι τριπλός.

Με τις διασυνδέσεις θα αποφευχθεί η λειτουργία ακριβών και ρυπογόνων τοπικών πετρελαϊκών σταθμών που επιβαρύνουν την εθνική οικονομία, θα αναβαθμιστούν και θα ανακουφιστούν από την τοπική ρύπανση οι περιοχές στα νησιά που σήμερα φιλοξενούν τοπικές πετρελαϊκές μονάδες και θα αξιοποιηθεί επιτέλους το πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναμικό των νησιών μας, δυναμικό που αποτελεί εθνικό πλούτο».

Οφέλη για το κοινωνικό σύνολο

Η κ. Μπιρμπίλη αναφέρθηκε στη σημασία αποδοχής των ΑΠΕ από τις τοπικές κοινωνίες: «διάχυτη είναι η εντύπωση στον τοπικό πληθυσμό ότι οι επενδύσεις αποφέρουν ελάχιστα στην οικονομική ευμάρεια κάθε ατόμου ξεχωριστά, παρά το γενναίο ειδικό τέλος 3% επί του κύκλου εργασιών που αποδίδεται στους οικείους Ο.Τ.Α. και παρά τις παράπλευρες αναπτυξιακές δράσεις που αναπτύσσονται.

Παράλληλα με το πρόγραμμα ενημέρωσης το οποίο θα υλοποιηθεί, ο νέος νόμος δίνει μια νέα κατεύθυνση, για να βοηθήσει στην αποδοχή των ΑΠΕ.

Έτσι, στις περιοχές που εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ, ενισχύεται η συμμετοχή των πολιτών στα άμεσα οφέλη των ΑΠΕ, με το ειδικό τέλος, να μοιράζεται πλέον πρωτίστως στον καταναλωτή και στη συνέχεια και στους δήμους».

Κλείνοντας την ομιλία της στη Βουλή, η υπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ώθηση που θα δώσει η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην οικονομία της χώρας, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό: «Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα αναπτυχθεί η εγχώρια βιομηχανία η οποία θα κληθεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην προμήθεια του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί, θα μειωθεί η εξάρτηση από τους εξαντλήσιμους πόρους (κυρίως ορυκτά καύσιμα), θα ενισχυθεί η ενεργειακή αυτάρκεια και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας».

Σχόλια