ΠΟΕ: η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη

0
166

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

O Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας (ΠΟΕ), αναφέρει ότι η ηλιακή ενέργεια θα μπορούσε να καλύψει μέχρι το 2050, το 22% των ενεργειακών αναγκών, περίπου το ¼ της παγκόσμιας ζήτησης, γεγονός που θα μείωνε τις εκπομπές του CO2, κατά 6 δις τόνους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», στην ανακοίνωση του ο ΠΟΕ αναφέρει ότι «Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολο της είναι πρακτικά ανεξάντλητη και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιορισμοί χώρου και χρόνου για την εκμετάλλευσή της. Αποτελεί στόχο το ποσοστό του 22%, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι όλες οι κυβερνήσεις θα στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση μέσα στην επόμενη δεκαετία».

Στον τομέα εναλλακτικών πηγών ενέργειας, πρωτοπόρες χώρες είναι η Ισπανία και η Γερμανία, όπου επιδοτούναι οι έρευνες, προκειμένου σταδιακά να μειωθεί το κόστος της τενχολογίας, ώστε να φθάσει στα ίδια επίπεδα με αυτά της συμβατικής ενέργειας.

«Σκοπός είναι η προαγωγή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης συμβατών με τη βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία των συνθηκών που θα ενθαρρύνουν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές σε οικονομικότερη, αποδοτικότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον χρήση της ενέργειας αποτελεί τον κύριο», αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση.

Ο ΠΟΕ είναι μια αυτόνομη υπηρεσία του ΟΟΣΑ που συντονίζει τις πολιτικές στον τομέα της ενέργειας των χώρων μελών.

Σχόλια