Συγκρότηση «Επιτροπής Φύση 2000»

0
20

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προχώρησε στη συγκρότηση της «Επιτροπής Φύση 2000», με σκοπό να διασφαλιστεί η επιστημονική εποπτεία των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και να τεθούν οι σωστές βάσεις για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση τους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΥΠΕΚΑ, πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε η κ. Βώκου Δέσποινα και αναπληρωτής πρόεδρος ο κ. Δημόπουλος Παναγιώτης.

Ως μέλη της επιτροπής ορίστηκαν οι ακόλουθοι: Βώκου Δέσποινα, Δημόπουλος Παναγιώτης, Μυλωνάς Μωϋσής, Βερροιόπουλος Γιώργος, Διαμαντής Στέφανος, Χαϊντούτη Κωνσταντίνα, Γώγος Κωνσταντίνος, Καραβέλλας Δημήτρης, Κοτομάτας Σπύρος, Σπανός Λουκάς, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τρύφων Ελένη, Φωτοπούλου Μακρίνη, Τσαλκανδρά Δάφνη, Νταβάκου Ανθή.

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Μαΐου, παρουσία της Υπουργού και είχε ενημερωτικό χαρακτήρα.

Τα μέλη της Επιτροπής θα ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43 που αφορά στην προστασία των ειδών και των οικοτόπων της χώρας.

Σχόλια