Λίμνη Κορώνεια: νέα προειδοποίηση από την Κομισιόν

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε γνωμοδότηση στην κυβέρνηση με την κατηγορία ότι δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή επαρκή μέτρα για την προστασία της λίμνης Κορώνειας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία».

Μετά από έρευνες που διενήργησε η ΕΕ το 2002, με αντικείμενο τη ρύπανση και την υποβάθμιση της λίμνης, οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να θεσπίσουν ειδικό νομικό πλαίσιο και να αντιμετωπίσουν τις παράνομες δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στην  περιοχή.

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν το νομικό πλαίσιο και ενέκριναν πλήρες σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση του υγροτόπου, ενώ τα περισσότερα από τα μέτρα του εν λόγω σχεδίου πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν από την Επιτροπή.

Μεταξύ των μέτρων, είναι η βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών της λίμνης (στάθμη και βάθος των υδάτων), η κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αποχετευτικών συστημάτων.

Η εφαρμογή όμως των μέτρων προστασίας προχωρεί με αργούς ρυθμούς και οι παράνομες δραστηριότητες συνεχίζονται, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υποβαθμίζεται το οικοσύστημα της λίμνης.

Επίσης, δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη τα μέτρα που προβλέπονται στο ρυθμιστικό σχέδιο.

Η κατάσταση που παρουσιάζει η λίμνη είναι τραγική, αφού πλήττεται από άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού για άρδευση, με αποτέλεσμα να μειώνεται δραματικά η στάθμη των υδάτων της.

Επιπλέον, παρουσιάζεται έντονη ρύπανση, η οποία οφείλεται στις απορρίψεις θρεπτικών στοιχείων, βαρέων μετάλλων και άλλων ρύπων από βιομηχανίες και πόλεις της γύρω περιοχής.

Η λίμνη Κορώνεια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους της Ευρώπης.

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της, οδηγία σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου.

Διαβάστε παλαιότερα άρθρα στο econews για τη λίμνη Κορώνεια

Σχόλια