ΥΠΕΚΑ: Αυθαίρετη κατασκευή στη ζώνη προστασίας του Υμηττού

0
17

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Κατεδαφιστέα κρίθηκε αυθαίρετη οικοδομή σε εκτός σχεδίου περιοχή και εντός της Ζώνης Α’ Προστασίας του Υμηττού, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε κλιμάκιο του Πολεοδομικού Γραφείου Μαρκόπουλου, διαπιστώθηκε ότι οι οικοδομικές εργασίες εκτελούνταν χωρίς οικοδομική άδεια και είχαν ήδη κατασκευαστεί αυθαίρετα κτίσματα, δύο υπόγεια και κλειστός βοηθητικός χώρος.

Συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας Αυθαίρετης Κατασκευής και ζητήθηκε από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα να προβεί σε διακοπή των οικοδομικών εργασιών.

Επιπλέον επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα για την ανέγερση και διατήρηση των αυθαίρετων κατασκευών ύψους 141.120 ευρώ  και 70.560 ευρώ αντιστοίχως.

Η οικοδομή κρίθηκε κατεδαφιστέα και τα πρόστιμα καθίστανται οριστικά μετά την έλευση τριάντα ημερών, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ένσταση με στοιχεία που να αποδεικνύουν τη θέση του.

Σχόλια