Πράσινη Επιχείρηση 2010 – ξεκινά η υποβολή προτάσεων

0
10

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ξεκινά στις 25 Μαΐου, η υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στη δράση «Πράσινη Επιχείρηση 2010», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Ιουνίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), ενημέρωσε τα μέλη του ότι η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος και ο πλήρης Οδηγός του προγράμματος βρίσκονται στις ιστοσελίδες του υπουργείου Οικονομίας (www.ypoian.gr) και της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr).

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, χρηματοδοτώντας επενδύσεις διαχείρισης, ανακύκλωσης και διάθεσης αποβλήτων, παρακολούθησης εκπομπών ρύπων, ανάπτυξης «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών, εξοικονόμησης ενέργειας κ.λ.π.

Επίσης, μπορούν να υποβάλλουν πρόταση στο εν λόγω πρόγραμμα και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στους τομείς μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 30,000 έως 200,000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και διαμορφώνεται στο 35%, 40% ή 45%.

Σχόλια