Ο Αμβρακικός Κόλπος πεθαίνει…

0
292

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ο βυθός του Αμβρακικού έχει μετατραπεί σε μια νεκρή ζώνη, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την αλιευτική, τη ποιότητα των νερών και τη διατήρηση της  βιοποικιλότητας, σε έναν από τους μεγαλύτερους κλειστούς κόλπους της Ελλάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος», για την οικολογική του επιβάρυνση, αιτία είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες.

Οι ειδικοί εδώ και χρόνια, τονίζουν ότι στον εν λόγω κόλπο καταλήγουν μέσω του Λούρου και του Άραχθου, λιπάσματα, φυτοφάρμακα γεωργικών καλλιεργειών, ανεπεξέργαστα λύματα οικισμών, χοιροτροφείων, ελαιοτριβείων και ανεξέλεγκτων χωματερών.

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γιάννης Λεονάρδος, δήλωσε ότι «Στο μεγαλύτερο τμήμα του βυθού δεν υπάρχει ζωή, γεγονός που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του οικοσυστήματος, στη βιοποικιλότητα και στην αλιευτική παραγωγή».

Ο κ. Λεονάρδος μαζί με μια ομάδα ερευνητών διεξήγαγες σχετική μελέτη το φθινόπωρο και το χειμώνα του 2009 , στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαχείριση, αποκατάσταση και βελτίωση του διεθνούς υγροτόπου Αμβρακικού».

Οι μικροοργανισμοί που ζουν σε μεγάλα βάθη και στον πυθμένα θαλάσσιων οικοσυστημάτων είναι ο καθρέφτης της υγείας ενός οικοσυστήματος, τόνισε ο ίδιος.

Μετρήσεις που έγιναν σε 17 δειγματοληπτικούς σταθμούς σε όλη την έκταση του κόλπου, έδειξαν ότι η ζωή έχει περιοριστεί στα ανώτερα στρώματα.

Το βασικότερο πρόβλημα του κόλπου είναι ο υπερτροφισμός, που κατά τα άλλα προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία, τη διεθνή συνθήκη Ramsar, ενώ τμήμα του ανήκει και στο ευρωπαικό δίκτυο Natura 2000.

«Με τις εκπλύσεις των γεωργικών καλλιεργειών μεταφέρονται, διαμέσου των ποταμών Λούρου και Άραχθου, λιπάσματα και φυτοφάρμακα στον Αμβρακικό, συντελώντας στον ευτροφισμό του. Εκτός από τις φερτές ύλες και τα θρεπτικά άλατα των ποταμών, οι μεγάλες τιμές της χλωροφύλλης οφείλονται στα λύματα των οικισμών και των χοιρομονάδων που αποβάλλονται στον κόλπο, λόγω έλλειψης βιολογικών καθαρισμών» τόνισε ο κ. Λεονάρδος.

Από τις μετρήσεις που προέκυψαν στον Αμβρακικό, προέκυψε ότι δεν εντοπίζεται ρύπανση βαρέων μετάλλων, καθώς όλες οι συγκεντρώσεις ήταν μικρές και κάτω από τα όρια.

Σχόλια