Συνάντηση εργασίας για την προστασία των δασών της Ευρώπης

0
34

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Με έμφαση στην ενίσχυση των πόρων για την πρόληψη και όχι για την καταστολή των πυρκαγιών, όπως και στην αναγκαιότητα δημιουργίας ανεξάρτητου χρηματοδοτικού φορέα για την προστασία των δασών σε επίπεδο ΕΕ, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του προγράμματος «Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe)».

Τη διοργάνωσή του είχε αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, του ΥΠΕΚΑ και πραγματοποιήθηκε από 4 έως 6 Μαΐου στη Ρόδο.

«Το Υπουργείο έχοντας θέσει πολύ υψηλά στις προτεραιότητες του, την προστασία των δασών, τη θεσμική θωράκισή τους, την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και την επαγρύπνηση των υπηρεσιών της πολιτείας, είναι πεπεισμένο ότι η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών έχει ευρύτερες διαστάσεις που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και καταλαμβάνουν ευρωπαϊκή διάσταση» δήλωσε στο χαιρετισμό που απέστειλε ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ Θάνος Μωραΐτης.

Στη συνάντηση εργασίας, με θέμα «Αξιολόγηση των κινδύνων των δασικών πυρκαγιών και καινοτόμες στρατηγικές για την πρόληψή τους», συμμετείχαν περίπου 80 εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών για τη διεθνή δασική πολιτική από 20 ευρωπαϊκές χώρες, όπως μεταξύ άλλων: CEPF, USSE, Forest Europe, Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (Joint Research Centre) της ΕΕ, Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Δασικών Πυρκαγιών, Επιθεώρηση Δασών Δωδεκανήσου, Διεύθυνση Δασών Ρόδου και Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας- ΕΘΙΑΓΕ.

Στη συνάντηση παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Βασίλης Μπρακουμάτσος.

Το θέμα της συνάντησης ήταν η ανασκόπηση των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων πρόληψης πυρκαγιών, ο προσδιορισμός καινοτόμων στρατηγικών και η διαμόρφωση σχετικών προτάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη ίδρυσης μίας βάσης πληροφοριών για την ανάρτηση τεχνικού και εκπαιδευτικού υλικού όπως στοιχεία χρηματοδότησης των πυρκαγιών ανά φάση και σχέδια πρόληψης των χωρών της Ευρώπης.

Τονίστηκε επίσης, η χρησιμότητα συλλογής ομογενοποιημένων δεδομένων, μέσω της ενιαίας κατηγοριοποίησης των αιτιών των πυρκαγιών που ετοιμάζεται από την Ειδική Ομάδα για τις Πυρκαγιές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύντομα θα τελειοποιηθεί και θα δοθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Έκθεση της συνάντησης θα εκδοθεί και θα παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες, με χρηματοδότηση από την Ένωση Δασοκτημόνων Νότιας Ευρώπης.

Σχόλια