Η διεθνής κοινότητα δεν κατάφερε να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες όχι μόνο απέτυχαν να περιορίσουν τον ρυθμό απώλειας της βιοποικιλότητας, αλλά αντίθετα επέτρεψαν να μειωθούν σημαντικά οι πληθυσμοί πολλών ειδών και να υποβαθμιστούν πολλά οικοσυστήματα.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από νέα έρευνα, κατά την οποία οι επιστήμονες εξέτασαν 31 δείκτες για να εκτιμήσουν την πρόοδο που σημειώθηκε αναφορικά με τον στόχο που έθεσαν οι παγκόσμιοι ηγέτες για την μείωση του ρυθμού απώλειας βιοποικιλότητας.

Ο φιλόδοξος στόχος τέθηκε το 2002, στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD), και το έτος στόχος για την επίτευξη της μείωσης ήταν το 2010.

Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνιστούν ότι ο ρυθμός απώλειας της βιοποικιλότητας μειώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες.

«Έχουν μειωθεί οι πληθυσμοί των σπονδυλωτών ζώων, των πτηνών, των υδρόβιων πτηνών, των κοραλλιογενών υφάλων αλλά και οι εκτάσεις που καταλαμβάνουν τα δάση και τα μαγκρόβια» τόνισε ο Stuart Butchart, ερευνητής στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και στην ΜΚΟ Bird Life International.

«Ο κίνδυνος για τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση είναι ακόμα μεγαλύτερος και οι πιέσεις που δέχεται η βιοποικιλότητα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια», επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Στις σημαντικότερες αιτίες συγκαταλέγεται  η κατασπατάληση των φυσικών πόρων, η εξάπλωση ξενικών ειδών στην Ευρώπη, η υπεραλίευση και η κλιματική αλλαγή, που έχει σημαντικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς των πτηνών.

Όταν το 2002 οι παγκόσμιοι ηγέτες έθεσαν τον στόχο για τη μείωση του ρυθμού απώλειας της βιοποικιλότητας, αναγνώρισαν ότι η απώλεια της χλωρίδας, της πανίδας και των οικοσυστημάτων υπονομεύει την ευημερία και την ευζωία των ανθρώπων.

Ως εκ τούτου, ο στόχος τους συμπεριλήφθη στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.

Στη μελέτη τους οι ερευνητές ζητούν από τις κυβερνήσεις να δείξουν πραγματικό ενδιαφέρον για τη διατήρηση των ειδών, υιοθετώντας δραστικά μέτρα, φιλόδοξες πολιτικές και αυξάνοντας τη χρηματοδότηση για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Πηγή AFP

Σχόλια