Χάθηκαν πάνω από 1 εκατ.τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η παγκόσμια δασική κάλυψη μειώθηκε κατά 3,1% στο διάστημα μεταξύ 2000 και 2005, με τους βόρειους δρυμούς να αποτελούν το ένα τρίτο αυτής της απώλειας, ακολουθούμενοι από τις υγρές τροπικές ζώνες, όπως προκύπτει από τα πορίσματα έρευνας Αμερικανών επιστημόνων, η οποία δημοσιεύτηκε και βασίζεται σε παρατηρήσεις που έγιναν με τη βοήθεια δορυφόρων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μεγάλη απώλεια της δασικής κάλυψης αποδίδεται σε φυσικά αίτια, όπως οι πυρκαγιές που οφείλονται π.χ. στην πτώση κεραυνού, αλλά και στις δραστηριότητες των ανθρώπων.

Συνολικά, η απώλεια αυτή ανέρχεται σε κάτι περισσότερα από ένα εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα στο διάστημα αυτό, που ποσοστιαία μεταφράζεται σε μείωση κατά 0,6% του συνολικού αριθμού των δασών κάθε χρόνο.

Κατά την έναρξη της σύνταξης της έρευνας, η συνολική δασική έκταση στον πλανήτη ανερχόταν σε 32,7 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Οι βόρειοι δρυμοί, που βρίσκονται στη ζώνη της Αρκτικής και καλύπτουν το 26,7% της δασικής έκτασης του πλανήτη –η δεύτερη μεγαλύτερη κάλυψη– έχει υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση σε αυτήν την πενταετία, κατά 4%, τα δύο τρίτα της οποίας οφείλονται σε φυσικά αίτια.

Την ίδια στιγμή, τα τροπικά δάση, που καλύπτουν 11,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και αντιπροσωπεύουν την μεγαλύτερη δασώδη έκταση στη Γη, απώλεσαν το 2,4% του όγκου τους.

Πηγή: Αγγελιοφόρος

Σχόλια