Το ΥΠΕΚΑ ζητά παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ

0
10

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση των ενεργών και ανενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), έως τις 16 Ιουλίου 2010, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ζητά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε κοινή επιστολή με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας.

Οι Περιφέρειες θα πρέπει, έως τις 31 Μαΐου 2010, να έχουν στείλει αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειές τους για τους ΧΑΔΑ που βρίσκονται στην περιοχή τους, όπου θα περιγράφουν αναλυτικά πώς θα εξασφαλίσουν τα παραπάνω.

Στην επιστολή τονίζεται ότι είναι απαραίτητο να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις για όσους ΧΑΔΑ δεν έχει γίνει ακόμη αυτό και να προγραμματιστεί η κατασκευή των υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων.

Στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί ακόμη η πλήρης συμμόρφωση της Ελλάδας με την απόφαση του Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) – Οκτώβριος 2005, που αφορά στην ολοκληρωτική παύση λειτουργίας και αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, σε συνδυασμό με την κατασκευή έργων υποδομής σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Σχόλια