Ο Ασωπός στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα, η ρύπανση του Ασωπού, βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία».

Η μόλυνση των υπογείων υδάτων και εδαφών της ευρύτερης περιοχής, με βαρέα μέταλλα, πρόκειται να απασχολήσει τις υπηρεσίες του ευρωκοινοβουλίου, αφού η Επιτροπή Αναφορών, συμπέρανε ότι υφίσταται ζήτημα παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας.

Για το συγκεκριμένο λόγο, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα.

Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει έμπρακτη παρέμβαση ενός ευρωπαϊκού οργάνου, που κατά πάσα πιθανότητα θα καλέσει την ελληνική διοίκηση να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την επίλυση του προβλήματος, το οποίο σχετίζεται με τη δημόσια υγεία.

Η Κομισιόν μέχρι σήμερα άφηνε στην άκρη το θέμα, παρά το γεγονός ότι είχε γίνει αποδέκτης ανάλογων καταγγελιών και ερωτήσεων.

Ο Γιώργος Μπάλιας διδάκτωρ νομικής και δικηγόρος του δήμου Οινοφύτων στη συγκεκριμένη υπόθεση, δήλωσε ότι  «Η διάσταση των απόψεων μεταξύ των δυο οργάνων δείχνει πώς ένα θεσμικό όργανο όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί γραφειοκρατικά σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ως δημοκρατικός θεσμός έχει στρέψει την προσοχή του στα προβλήματα που απασχολούν τους λαούς της Ευρώπης».

«Αν το ευρωκοινοβούλιο κρίνει ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος από την Κομισιόν δεν είναι η πρέπουσα ενδέχεται να προβεί σε διάφορες κινήσεις, μεταξύ των οποίων η προσφυγή στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε ο ίδιος.

Η απρόσμενη εξέλιξη ήρθε, ύστερα από αναφορά του δήμου Οινοφύτων προς το ΕΚ, στην οποία καταγγέλλεται η ελληνική διοίκηση για «συστηματικές και αδιάλειπτες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας» για τα εξής θέματα:

-Για την προστασία της πτηνοπανίδας της περιοχής (Οδηγία 79/409).

-Για να εμποδιστεί ή να περιοριστεί η εισαγωγή στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα των επικίνδυνων ουσιών (Οδηγία 2006/11).

– Για τη διάθεση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από μονάδες της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού (τύποι και ποσότητες αποβλήτων, χώροι προσωρινής και οριστικής αποθήκευσης και μέθοδοι επεξεργασίας), (Οδηγία 80/68).

– Για την ποιότητα του πόσιμου νερού, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγίες 91/689 και 2006/12).

– Για την πρόληψη και αποκατάσταση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και εδαφών που έχουν ρυπανθεί από τις απορρίψεις τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (Οδηγίες 2000/60 και 2004/35).

Διαβάστε παλαιότερα άρθρα στο econews για τον Ασωπό

Σχόλια