ΚΑΠΕ: πρόσκληση σε επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Το ΚΑΠΕ απευθύνει πρόσκληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή θερμικών ηλιακών συστημάτων και συστημάτων βιομάζας, αλλά και σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον ως Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, μέχρι την Παρασκευή 14 Μαΐου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», οι εν λόγω επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, μεταξύ αρκετών περιπτώσεων τελικών χρηστών και θα συνάψουν συμβάσεις για την υλοποίηση ενεργειακών έργων.

Η εν λόγω κίνηση, γίνεται στο πλαίσιο «BioSolEsco» (Biomass Solar Thermal Energy Service Companies), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο οποίο συμμετέχει το ΚΑΠΕ.

Το έργο υποστηρίζει την ανάπτυξη της αγοράς Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών, με έμφαση στις μεγάλες εγκαταστάσεις Βιομάζας και Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων.

Σχόλια