Αιολικά πάρκα: συνάντηση Μπιρμπίλη με εκπροσώπους εταιρειών

0
14

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Τις κυβερνητικές θέσεις για τη δυναμική ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών πάρκων ανέπτυξε η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, σε συνάντηση της με εκπροσώπους των εταιρειών, που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για την κατασκευή θαλάσσιων αιολικών πάρκων με την υποβολή αιτήσεων αδειοδότησης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, η κ. Μπιρμπίλη τόνισε ότι «Με στόχο τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, την εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δίκαιη κατανομή του θαλάσσιου χώρου ανάμεσα στις ανταγωνιστικές δραστηριότητες, όπως είναι ο τουρισμός, η ενέργεια, η αλιεία κ.λπ. αλλά και την αποτελεσματική ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα, μελετήσαμε προσεκτικά το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σε άλλα κράτη της ΕΕ».

«Επιλέξαμε τη διαγωνιστική διαδικασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων για τη διασφάλιση των αδειών, μια διαδικασία που έχει ακολουθηθεί επιτυχώς από πρωτοπόρες χώρες στον τομέα αυτό, όπως η Δανία και η Αγγλία, αλλά και από χώρες που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με την Ελλάδα όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία», συμπλήρωσε η υπουργός.

Η νέα διαδικασία προβλέπει την εκπόνηση στρατηγικής περιβαλλοντικής μελέτης, σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ, την επιλογή συγκεκριμένων χώρων για τη μελλοντική εγκατάσταση αιολικών πάρκων και στη συνέχεια τη δημοπράτηση των αδειών σε ιδιώτες.

Η εν λόγω διαδικασία προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2012, σε πιο σύντομο χρόνο δηλαδή, από αυτόν που θα απαιτείτο, αν η αδειοδότηση γινότανε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον τροποποιούμενο νόμο.

Η κ. Μπιρμπίλη ανέφερε ότι η χώρα μας συμμερίζεται πλήρως την άποψη της ΕE και ότι στο πρόσεχες μέλλον σημαντικό μέρος της «καθαρής ενέργειας» θα παράγεται από θαλάσσια αιολικά πάρκα, ιδιαίτερα δε όταν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέψουν την κατασκευή τους σε θαλάσσιες περιοχές με μεγάλα βάθη του πυθμένα, που είναι το χαρακτηριστικό των ελληνικών θαλασσών.

Η Υπουργός ΠΕΚΑ, επεσήμανε την ανάγκη να συμμετάσχει η χώρα μας στις ερευνητικές προσπάθειες που καταβάλλονται από άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ, ζητώντας παράλληλα την ενεργή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια αυτή.

Όπως δήλωσε «Με τον τρόπο αυτό πέρα από την απαραίτητη τεχνολογία και τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί θα μπουν οι βάσεις για την ανάπτυξη άλλων συναφών κλάδων της οικονομίας. Η εγκαταστημένη ισχύς από θαλάσσια αιολικά πάρκα στην ΕΕ αγγίζει τα 2.000 MW και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά μέχρι το 2020.

Για να ακολουθήσει η Ελλάδα τις υπόλοιπες πρωτοπόρες χώρες και να γίνει μέλος αυτό του πυρήνα θα πρέπει να συμμετέχουμε στον προβληματισμό και το σχεδιασμό της επίλυσης των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί έως σήμερα.

Η ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής δεν μπορεί να γίνεται άναρχα και χωρίς σχεδιασμό. Ήδη  σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ανάπτυξη των υποθαλάσσιων δικτύων, αλλά και των σημείων υποδοχής τους από τα χερσαία δίκτυα έχει αναδειχθεί ως κομβικό σημείο για τη μελλοντική αύξηση της παραγωγής ενέργειας από θαλάσσια αιολικά πάρκα.

Οι προφανείς αυτές οικονομίες κλίμακας επιβάλλουν την επιλογή των χώρων εγκατάστασης των πάρκων με μικρή χωροταξική διασπορά, ώστε να είναι ρεαλιστικά επιτεύξιμη η ανάπτυξη των απαραίτητων δικτύων στη χώρα μας».

Τέλος, αναφερόμενη στην ανησυχία που εκφράστηκε από τους εκπροσώπους των εταιρειών που έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις, ανέφερε ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες, αλλά θα ληφθεί μέριμνα με μεταβατική διάταξη για τις περιπτώσεις αυτές.

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ίδια ακριβώς θέση για την οποία είχε ζητηθεί άδεια, και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί από τη ΡΑΕ διαπιστωτική πράξη για την πληρότητα της αίτησης, η διαπιστωτική πράξη θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών στη διαγωνιστική διαδικασία.

Διαβάστε παλαιότερα άρθρα στο econews για τα αιολικά πάρκα

Σχόλια