Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων: πότε ενεργοποιείται η διαδικασία

0
23

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Στον Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π) απεστάλησαν, από την Κτηματολόγιο Α.Ε., οι πρώτες αεροφωτογραφίες, οι οποίες καταδεικνύουν 117 «μεταβολές» στην επιφάνεια του εδάφους των καμένων εκτάσεων, στην Πεντέλη, σε σύγκριση με αεροφωτογραφίες που ελήφθησαν αμέσως μετά την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2009.

Από αυτές ελέγχθηκαν από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 25 περιπτώσεις, μέχρι τώρα, για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για:

οικοδομικές εργασίες, σε εφαρμογή Οικοδομικών Αδειών που έχουν εκδοθεί προγενέστερα, σε περιοχές εντός σχεδίου, που τελούσαν, ωστόσο, υπό καθεστώς αναστολής εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και δεν είχε τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής.

Για τις περιπτώσεις αυτές οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες οφείλουν να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ.

μικρά τεχνικά έργα σε ρέματα, που έγιναν με τη διαδικασία του επείγοντος αμέσως μετά την πυρκαγιά για λόγους αντιπλημμυρικής προστασίας (διερευνάται η έκδοση των απαραίτητων περιβαλλοντικών όρων).

Το έργο του εντοπισμού του χαρακτήρα των υπολοίπων μεταβολών συνεχίζουν, μέχρι τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που θα ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες Πολεοδομικές και Δασικές Υπηρεσίες, προκειμένου να προβούν σε έλεγχο νομιμότητας.

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί αυθαίρετη δόμηση οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση των σχετικών Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης και κύρωσής τους, προκειμένου να υλοποιηθούν οι κατεδαφίσεις, κάτω από το συντονισμό του Γενικού Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας συγκροτήθηκε, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, Επιτροπή της οποίας προΐσταται Επιθεωρητής Περιβάλλοντος.

Εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι κατεδαφίσεις σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 ημερών, η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων θα προχωρεί, αυτεπάγγελτα, στην εκτέλεση των Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης, αναθέτοντας την κατεδάφιση σε ιδιωτικές εταιρείες μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων.

Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων η οποία συστάθηκε με το Ν. 3818/2010 ως Τμήμα της Ε.Υ.Ε.Π. υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος.

Η Υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για τον εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών εντός των δασικών εκτάσεων της Β. Ανατολικής Αττικής, που κάηκαν τον Αύγουστο του 2009, στη βάση αεροφωτογραφιών, με το σύστημα της τηλεπισκόπησης, που από τον Απρίλιο της αποστέλλονται από την Κτηματολόγιο Α.Ε σε μηνιαία βάση.

Σχόλια