Χωρίς αντιπλημμυρική προστασία η Θεσσαλονίκη

0
130

Περιβάλλον- Ενέργεια – Οικολογία.

Το έλλειμμα πιστώσεων και οι καθυστερήσεις στη ροή της χρηματοδότησης που καταγράφηκαν από την ομάδα εργασίας του ΤΕΕ φωτίζουν ακόμη περισσότερο τους λόγους για τους οποίους αρκεί μία δυνατή νεροποντή για να «πλημμυρίζει» κάθε φορά η Θεσσαλονίκη.

«Τόσο η χρηματοδότηση των έργων όσο και η εκπόνηση και ολοκλήρωση των μελετών παρουσιάζουν, εν πολλοίς, σημαντικές υστερήσεις.

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει ορισμένα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ωστόσο συνεχίζουν να υπάρχουν περιοχές με σοβαρά προβλήματα και επικείμενο κίνδυνο πλημμυρών και χρήζουν επεμβάσεων άμεσης προτεραιότητας», αναφέρει ο Σωτήρης Πρέντζας, μέλος της ομάδας εργασίας και της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.

Λείπουν… 33,2 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα, όπως διαπιστώνεται από τη μελέτη της ομάδας εργασίας (την οποία συμπληρώνουν η αγρ. τοπ. μηχανικός, Διαμαντή Λένα, και η πολ. μηχανικός Κατερίνα Πεχλιβάνου), το «Γενικό Ρυθμιστικό Σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων ν. Θεσσαλονίκης (Master Plan)» προέβλεπε έργα συνολικού κόστους 92 εκατ. ευρώ και μέχρι το 2010 την εκταμίευση 41 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχουν εκταμιευτεί μόλις 4,8 εκατ. ευρώ, ενώ η τύχη των υπόλοιπων 33,2 εκατ. ευρώ, όπως και των έργων τα οποία θα χρηματοδοτούσαν, αγνοείται.

Εξετάζοντας την πορεία υλοποίησης του μάστερ πλαν και τα έργα τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την αντιπλημμυρική προστασία του πολεοδομικού συγκροτήματος, διαπιστώθηκε πως κάποια έχουν αρχίσει, άλλα έχουν καθυστερήσει και άλλα δεν έχουν δρομολογηθεί ακόμη.

«Είναι δεδομένο πως εδώ και δεκαετίες δεν έχουν γίνει τα έργα που έπρεπε να γίνουν και οι ευθύνες ανήκουν στην Πολιτεία η οποία δε φαίνεται να ενδιαφέρεται για τη θωράκιση της Θεσσαλονίκης, αλλά και στους πολίτες οι οποίοι δυσχεραίνουν τα έργα κλείνοντας τα ρέματα με την αυθαίρετη δόμηση. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι καλά προστατευμένη και είναι άμεση η ανάγκη για την επιτάχυνση των εργασιών», εξηγεί ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Τάσος Κονακλίδης.

Ειδικότερα, ορισμένα από τα έργα που έμειναν στα χαρτιά είναι τα εξής:

Διευθέτηση Δενδροπόταμου

Είχε προταθεί έργο διευθέτησης του τμήματος του Δενδροπόταμου από την εσωτερική περιφερειακή οδό τουλάχιστον μέχρι τη γέφυρα που οδηγεί από την κοινότητα Ν. Ευκαρπίας προς το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. Προς το παρόν γίνεται καθαρισμός στο εν λόγω τμήμα του ρέματος.

α) Χείμαρροι Ωραιοκάστρου

Μέχρι σήμερα, ολοκληρώθηκαν από την ΕΥΔΕ τα τεύχη δημοπράτησης και ο φάκελος του έργου «Διευθέτηση λύσεων- Διαμόρφωση ρεμάτων και ορισμένων δίκτυων ακαθάρτων περιοχής Ωραιοκάστρου» προϋπολογισμού 668.042,32 ευρώ.

Εχει εκδοθεί την 5.11.2009 γνωμοδότηση του ΣΔΕ για δημοπράτηση ενός σταδίου (οριστική μελέτη). Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται και η διευθέτηση του χειμάρρου Ασημάκη.

β) Χείμαρρος Αγίου Παντελεήμονα

Η διευθέτηση του χειμάρρου Αγ. Παντελεήμονα δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της προαναφερθείσας μελέτης.

Προς το παρόν γίνεται καθαρισμός στο εν λόγω τμήμα του ρέματος.

γ) Χείμαρρος Πεύκων

Μέχρι σήμερα, ολοκληρώθηκαν από την ΕΥΔΕ τα τεύχη δημοπράτησης και ο φάκελος του έργου «Διερεύνηση λύσεων –Διαμόρφωση ρέματος Κοινότητας Πεύκων» προϋπολογισμού 459.670,20 ευρώ. Εχει εκδοθεί την 5.11.2009 θετική γνωμοδότηση του ΣΔΕ Τμήμα Μελετών για δημοπράτηση ενός σταδίου (οριστική μελέτη). Από το 2003, ενώ υπήρχε εγκεκριμένη προμελέτη, μόλις τώρα το έργο είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί.

δ) Χείμαρρος Ξηροπόταμου – Φιλύρου

Το ΤΕΕ προτείνει τη συνέχιση της ανωτέρω μελέτης και έργου και για τον κλάδο Φιλύρου του χειμάρρου Ξηροπόταμου. Ο κλάδος Φιλύρου δε συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο της ανωτέρω μελέτης, καθώς δεν αποτελούσε άμεση προτεραιότητα του μάστερ πλαν όταν αυτό συντάχτηκε το 2003.

ε-στ) Χείμαρρος Μύλου και Φιλύρου

Εργα στο χείμαρρο Μύλου και Φιλύρου (ουσιαστικά προέκταση και πέρας του Δενδροπόταμου). Προτάθηκε η κατασκευή 2 λιμνοδεξαμενών σε υπάρχουσες εκτάσεις. Εκτός από καθαρισμό και συντήρηση του τελευταίου δεν υπάρχει κάποια μελέτη.

– Διαμόρφωση ρεμάτων Διαβατών και κλάδων

Το 2003 υπήρχε μελέτη «Διερεύνηση Λύσεων –Διαμόρφωση ρεμάτων Διαβατών και κλάδων» που είχε συνταχτεί από την ΕΥΑΘ.

Επίσης, υπήρχε εγκεκριμένη οριστική μελέτη τμήματος της ανωτέρω προμελέτης. Σήμερα ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης και ο φάκελος του έργου για προκήρυξη της μελέτης που είχε συνταχτεί πριν από χρόνια.

Μέχρι να γίνει το έργο γίνεται καθαρισμός των προαναφερθέντων χειμάρρων.

– Χείμαρρος Λύτρα

Η ομάδα του ΤΕΕ είχε εκτιμήσει ότι απαιτούνται άμεσα μελέτη και κατασκευή του χειμάρρου ανάντη της οδού Αγίου Δημητρίου μέχρι το δάσος Σέιχ Σου, περιλαμβάνοντας αφενός μεν και τους δύο κλάδους αυτού προς το Θέατρο Γης και περιφερειακή οδό, αφετέρου δε και την κατασκευή ενός νέου αγωγού διέλευσης της οδού Αγίου Δημητρίου σε αντικατάσταση του υπάρχοντος.

Στο χείμαρρο Λύτρα σήμερα γίνεται μόνο καθαρισμός και συντήρησή του.

– Χείμαρρος Κωνσταντινίδη

Στο χείμαρρο Κωνσταντινίδη γίνεται μόνο καθαρισμός και συντήρησή του. Απαιτείται να μελετηθούν και να διευθετηθούν τα κάτωθι τμήματα:

α) Τμήμα από Θ. Χαρίση έως γέφυρα οδού Παπάφη

β) Τμήμα ρέματος Ορτανσίας, μεγάλο τμήμα του οποίου είναι μπαζωμένο

γ) Τμήμα κλάδου όπισθεν λοφίσκου Τούμπας που επίσης τμήματά του είναι μπαζωμένα και καταπατημένα.
Ρέμα Πολίχνης:

Εκπονήθηκαν οι μελέτες που αφορούν το ρέμα Πολίχνης και Πολίχνης -Συκεών και είναι οι: α) «Διευθέτηση ρέματος Πολίχνης. Κλειστό τμήμα και ανοικτού ρέματος στα όρια του δήμου Πολίχνης» και

β) «Διευθέτηση Ρέματος Πολίχνης – Ανοικτό τμήμα εντός των ορίων των δήμων Πολίχνης και Συκεών».

Το έργο που αντιστοιχεί στην πρώτη μελέτη περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 2.3.09. Διενεργήθηκε η προσωρινή παραλαβή. Το έργο που αντιστοιχεί στην πρώτη μελέτη περιλαμβάνει τμηματικά εφαρμογή κλειστής ορθογωνικής διατομής αντί της ανοιχτής τραπεζοειδούς.

Ηδη έχουν κατασκευαστεί 600 μ. κλειστής ορθογωνικής διατομής (εσωτ. 2,50Χ1,80) καθώς και α) 1.680 μ. αγωγός ακαθάρτων και β) 640 μ. αγωγοί ομβρίων. Οι πιστοποιημένες εργασίες ανέρχονται στο ύψος του 1.205.000 ευρώ.

– Χείμαρρος Κυβερνείου

Είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το έργο «Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την περιφερειακή τάφρο», προϋπολογισμού 7.500.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας του ΤΕΕ, είχε εκτιμηθεί ότι απαιτείται και η μελέτη και κατασκευή διευθέτησης του χειμάρρου από το πέρας του πλαισιωτού αγωγού της οδού Κανάρη μέχρι την περιφερειακή τάφρο.

– Αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Θέρμης και περιοχής αεροδρομίου

Τα αντιπλημμυρικά έργα που απαιτούνται στην περιοχή εντοπίζονται κυρίως στο χείμαρρο Θέρμης και κλάδους αυτού.

Είναι άμεσης προτεραιότητας η μελέτη και κατασκευή της διευθέτησης του κλάδου του χειμάρρου από την κοινοτική οδό Πυλαίας –Θέρμης μέχρι τη συμβολή του με τον κυρίως χείμαρρο Θέρμης. Σήμερα γίνεται μόνο καθαρισμός.

– Αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Θερμαϊκού

Εκπονείται η «Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων για την αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Θερμαϊκού».

Η μελέτη αφορά τα έργα αντιμετώπισης των συχνών προβλημάτων που δημιουργούνται στην περιοχή του Δ. Θερμαϊκού από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της τελευταίας τριετίας, και τα 5 υπόλοιπα ρέματα της περιοχής, πλέον των ρεμάτων Περαίας και Αγίας Τριάδας για τα οποία δρομολογήθηκαν ήδη τα αντίστοιχα έργα.

Εκκρεμεί η έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης.

Μέχρι 8.10.2009. Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί εργασίες συνολικής δαπάνης 68.115 ευρώ.

Πηγή: Αγγελιοφόρος

Σχόλια