ΣΕΒ: νέος διαδικτυακός τόπος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου λειτουργίας του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη παρουσιάστηκε επίσημα, στο πλαίσιο της πρώτης ενημερωτικής συνάντησης των Μελών του, ο νέος διαδικτυακός του τόπος που βρίσκεται στη διεύθυνση www.sevbcsd.org.gr με σκοπό να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ειδικότερα στο δικτυακό τόπο του Συμβουλίου φιλοξενούνται στοιχεία για τη δομή, τους στόχους, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Συμβουλίου, αλλά και χρήσιμη πληροφόρηση σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο.

Επίσης φιλοξενούνται ενδιαφέροντα στοιχεία και  πηγές για εργαλεία και πρότυπα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί  με σκοπό να βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να αξιολογούν τη στρατηγική τους  και τις αντίστοιχες δράσεις τους στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στη νέα αυτή πρωτοβουλία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης τόνισε ότι: “και αυτή η πρωτοβουλία σηματοδοτεί τη βούλησή μας να συμμετέχουμε και να δρούμε, με γνώμονα τη συνεισφορά στην αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πιστοποιεί συγχρόνως την έμπρακτη βούληση της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας μας για συμβολή  στον ανοικτό και ειλικρινή διάλογο που απαιτείται για την αναζήτηση λύσεων προσαρμοσμένων στην ελληνική πραγματικότητα –με βασικούς μοχλούς την τεκμηριωμένη πληροφόρηση και υπεύθυνη ενημέρωση”.

Σχόλια