ΥΠΕΚΑ: άμεση επέκταση της ανακύκλωσης

1
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σημαντική ώθηση στην εξάπλωση των προγραμμάτων ανακύκλωσης αναμένει το Υπουργείο ΠΕΚΑ, από την τροποποίηση στον σχετικό Ν.(2939/2001), η οποία συζητείται από χθες 13 Απριλίου έως και αύριο, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

«Η διαχείριση απορριμμάτων δεν απαιτεί και άλλη νομοθετική ρύθμιση, αλλά δράση. Για την ανακύκλωση, όμως, έπρεπε να κάνουμε βήματα για να ρυθμίσουμε δυσλειτουργίες που εμφανίστηκαν στη μέχρι τώρα εφαρμογή της» δήλωσε η Υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη, στην τοποθέτησή της στη Βουλή.

Ακόμη, υπογράμμισε ότι καθοριστικό είναι το να δοθούν κίνητρα για την αύξηση της ανακύκλωσης, και να εφαρμοστεί η πρόβλεψη ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Με την τροποποίηση ενεργοποιείται και η λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ), ο οποίος υπό την εποπτεία και έλεγχο του ΥΠΕΚΑ, σχεδιάζει και εφαρμόζει την πολιτική της εναλλακτικής διαχείρισης.

Βασική πολιτική του ΥΠΕΚΑ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του,  είναι η μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης, ώστε να μην καταλήγουν τα χρήσιμα υλικά σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) και να διπλασιαστεί ή και τριπλασιαστεί ο χρόνος ζωής των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), αποδίδοντας τεράστια περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Άλλωστε, η προώθηση της ανακύκλωσης είναι επιβεβλημένη για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για τη μείωση και αξιοποίηση αποβλήτων.

Σύμφωνα με την «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», η εφαρμογή τιμολόγησης βάσει ζυγολογίων θα εισάγει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την αύξηση της ανακύκλωσης.

Το τροποποιημένο νομοσχέδιο ορίζει ότι η χρέωση των Δήμων πρέπει να είναι ανάλογη της ποσότητας των αποβλήτων που παράγουν.

Στόχος είναι η μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται προς διάθεση, ο εξορθολογισμός της διαδικασίας αποκομιδής τους και η χρέωσή τους από τους (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΦΟ.Δ.Σ.Α.).

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.