Υπουργική Διάσκεψη Υδάτων στο πλαίσιο της «Ένωσης για τη Μεσόγειο»

0
15

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ελληνική αποστολή μετέβηκε στη Βαρκελώνη, προκειμένου να συμμετάσχει στην Υπουργική Διάσκεψη Υδάτων στο πλαίσιο της «Ένωσης για τη Μεσόγειο».

Αντικείμενο της διήμερης Υπουργικής Διάσκεψης αποτελεί η υιοθέτηση της Μεσογειακής Στρατηγικής Υδάτων, της προώθησης δηλαδή, της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων, της προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος και της αποτροπής κοινωνικών και περιβαλλοντικών εντάσεων στην περιοχή της Μεσογείου.

Η Μεσογειακή Στρατηγική θα υιοθετηθεί από 42 χώρες της περιοχής και της ΕΕ, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεικνύοντας την αναγκαιότητα λήψης αποτελεσματικών μέτρων προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Μεσογείου.

Εκπροσωπώντας την υπουργό Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη, ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, Ανδρέας Ανδρεαδάκης δήλωσε ότι: «Η Ελλάδα έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο αξιοποιώντας και την εμπειρία της ως ηγέτιδας χώρας του Μεσογειακού Σκέλους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νερό. Πιο συγκεκριμένα, πέρα από την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της διαδικασίας είχε πολύ σημαντική συμμετοχή στη διαμόρφωση του κειμένου που πρόκειται να υιοθετηθεί. Στις προθέσεις μας είναι, πριν το τέλος του χρόνου η Ελλάδα να παρουσιάσει μία πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Μεσογείου, ενισχύοντας τις προσπάθειες προστασίας των υδάτων της περιοχής».

Πηγή: ΥΠΕΚΑ

Σχόλια