Οι καμένες περιοχές της Αττικής είναι υπό παρακολούθηση

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η Κτηματολόγιο ΑΕ παρέδωσε στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από το «Σύστημα Τηλεσκόπισης Χαρτογράφησης», για τις περιοχές της Β.Α. Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2009, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

Το  «Σύστημα Τηλεπισκόπησης Χαρτογράφησης» του νομού Αττικής, αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας που ορίζει ο νόμος 3818/2010 για την προστασία των καμένων περιοχών.

Για την παραγωγή των αποτελεσμάτων έγινε σύγκριση μεταξύ φωτοληψιών, οι οποίες ελήφθησαν στις ημερομηνίες 27 Αυγούστου 2009 και 22 Φεβρουαρίου 2010.

Διαπιστώθηκαν 117 μεταβολές και καταγράφηκαν οι θέσεις τους με γεωγραφικές συντεταγμένες.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές αφορούν, κυρίως, σε ενδεχόμενη αυθαίρετη δόμηση ή σε αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια του εδάφους (εκχερσώσεις, εκσκαφές, κλπ).

Η διαδικασία παρακολούθησης και ανίχνευσης των αλλαγών, για τη συγκεκριμένη περιοχή, γίνεται σε μηνιαία βάση από την Κτηματολόγιο, ενώ τα αποτελέσματα υποβάλλονται εντός 3 ημερών, κάθε μήνα στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, για περαιτέρω ενέργειες.

Σχόλια