Πόρισμα σοκ για τον ΧΥΤΑ Φυλής

0
24

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Από την έρευνα των Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, προέκυψαν σοκαριστικά στοιχεία, σύμφωνα με δημοσίευμα στα «Νέα».

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων, καθώς εντοπίστηκαν από νοσοκομειακά απόβλητα μέχρι και ανθρώπινα μέλη.

Το πόρισμα των ελεγκτών υποδεικνύει ως υπεύθυνους, για την απαράδεκτη λειτουργία του ΧΥΤΑ, υπαλλήλους του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) και ιδιωτικές εταιρείες.

Για το συγκεκριμένο λόγο, ζητείται η άσκηση πειθαρχικών διώξεων κατά των υπαλλήλων και περαιτέρω έλεγχοι για τη νομιμότητα της λειτουργίας των ιδιωτικών εταιρειών.

Σύμφωνα με το πόρισμα των Επιθεωρητών, στο ΧΥΤΑ Φυλής κατέληγαν «επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (χρησιμοποιημένες σύριγγες, φιάλες με αίμα, ανθρώπινα μέλη κ.λπ.), αναμεμειγμένα με οικιακού τύπου απορρίμματα, γεγονός που εγκυμονούσε σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία (τόσο πολιτών, όσο και εργαζομένων στον ΧΥΤΑ) και για το περιβάλλον».

Επίσης, στο πόρισμα τους παραπέμπουν και σε σχετική έρευνα που είχε διενεργήσει ο ΕΣΔΚΝΑ, σύμφωνα με την οποία, τα νοσοκομεία είτε δεν προχωρούν σε αποστείρωση και συλλογή σε ειδικές σακούλες, είτε απορρίπτουν τα απόβλητα σε κάδους μαζί με τα οικιακά σκουπίδια και στη συνέχεια μεταφέρονται από ιδιωτικές εταιρείες, τα οχήματα των οποίων δεν πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές, ούτε έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας.

Σχόλια