Νέοι κανόνες πολεοδομίας από την Επιτροπή Περιβάλλοντος

0
3

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής προτείνει νέους κανόνες πολεοδομίας και χρήσεων γης, για την περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδα «Έθνος».

Στόχος είναι η αναζωογόνηση της περιοχής, με τη διατήρηση ή επιστροφή της κατοικίας, των δημοσίων υπηρεσιών και των μικρών επιχειρήσεων, μέσω ενός ενιαίου σχεδιασμού που μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν οι στόχοι και οι τρόποι υλοποίησης.

Βασικές αρχές της νέας πολεοδόμησης, είναι η διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων ελεύθερων χώρων για τους πολίτες, η μείωση της κάλυψης των οικοπέδων και η δημιουργία ελκυστικού οικιστικού περιβάλλοντος.

Με αφορμή την επανάχρηση κτιρίων από τις δημόσιες υπηρεσίες, μπορούν να προωθηθούν αναπλάσεις μεγάλων οικοδομικών τετραγώνων, που τώρα βρίσκονται σε πολυδιάσπαση χρήσεων ή εγκατάλειψη.

Σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ), σε ένα πρόγραμμα διάσωσης διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται σε εγκατάλειψη, καθώς οι ιδιοκτήτες τους είτε δεν έχουν τη δυνατότητα είτε δεν θέλουν να κάνουν χρήση των κινήτρων για τη διατήρησή τους.

Μέσω της ΚΕΔ, μπορεί να γίνει ανταλλαγή ακινήτων με διατηρητέα που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν .

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κώστας Καρτάλης, παρουσίασε το πόρισμα «Ένα Σχέδιο για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας», προωθεί την επιστροφή στο κέντρο όλων των δράσεων, που μέχρι πρόσφατα σχεδιαζόταν για τα προάστια.

Σχόλια